Elisa Miettinen uusiin tehtäviin Vaanan tuoteomistajana

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Asiakkaillemme tutuksi tullut Elisa Miettinen on henkilöstömuutosten myötä ottanut vastuun tuotekehityksestämme ja aloittanut uudessa tuoteomistajan roolissa marraskuussa. 

Elisan aiempi työnkuva palvelupäällikkönä on käsittänyt mm. sote- ja vaka-alojen asiantuntijuuden palveluiden järjestämisestä ja työskentelyä lähellä asiakkaita. Nyt painopiste siirtyy siihen, että Elisa vastaa OmaVaana-järjestelmän kehityksestä. Elisan vastuuna on järjestelmän kehitystarpeiden priorisointi, uusien ja olemassa olevien tarpeiden kartoittaminen, laajan kuvan tunnistaminen ja sen avaaminen sisäisesti. 

Elisa on aloittanut Vaanalla asiantuntijana jo vuonna 2018, josta hän jatkoi palvelupäälliköksi ennen aloittamistaan Vaanan tuoteomistajana. Koulutukseltaan Elisa on sosionomi AMK ja työtausta ennen Vaanaa on sosiaalialalta. Elisa on täydennyskouluttautunut työn ohessa palvelumuotoilun, tiiminjohtamisen ja tuoteomistajuuden saralla. 

Elisa kertoo uudessa tuoteomistajan roolissa pitävänsä siitä, että rooli on eri toimijoiden risteyksessä. Paikalta näkee joka suuntaan ja sieltä voi oikeasti vaikuttaa. Yhteiskunnallisesti merkittävien asioiden rakentaminen motivoi ja luo työhön merkitystä. 

– Tässä roolissa on tärkeää ymmärtää niin Vaanan sisäisiä kuin ulkopuolelta tulevia asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeita, toiveita ja haasteita. Tykkään selkiyttää kompleksisia asioita ja lisätä yhteistä ymmärrystä, Elisa pohtii.

Vaana uudistusten keskellä

– Elämme Vaanalla mielenkiintoisia aikoja, sillä hyvinvointialueet aloittavat pian toimintansa. Lähdemme siitä, että Vaana tuo sote-palveluihin eteenpäin katsovaa edelläkävijän toimijuutta, Elisa sanoo. 

Uuden luomisen ohessa nykyisiä asiakkaita ja heidän olemassa olevia tarpeitaan ei saa unohtaa. Elisa on ollut jo pitkään lähellä asiakkaitamme, joten hänelle on tärkeää varmistaa, että heille edistys näkyy matalalla kynnyksellä. Tällä hetkellä teemme Vaanalla järjestelmäuudistusta, joka näkyy suoraan nykyisten asiakkaidemme arjen helpottumisena. Tästä huolehtiminen on Elisasta innostavaa.

– Viimeiseksi haluan vielä mainita, miten tärkeää minulle on Vaanan valtavan ammattitaitoinen työyhteisö. Työyhteisömme koostuu ihmisistä, joilla on intohimoa, ammattiylpeyttä sekä halua vaikuttaa ja auttaa. Minulla on vahva luotto tiimiini ja koen olevani etuoikeutettu saadessani nauttia työkavereideni luottamuksesta. Tällaista työtä ei tehdä yksin, Elisa päättää.

Vaanalla tuoteomistaja:

 • vaana-merkki-trimmed-green
  Vastaa palvelukokonaisuuden ja OmaVaana-järjestelmän strategisesta suunnittelusta
 • vaana-merkki-trimmed-green
  Priorisoi kehityskohteita
 • vaana-merkki-trimmed-green
  Osallistuu käytännön suunnitteluun etenkin prosessien ja käyttäjäkokemuksen osalta
 • vaana-merkki-trimmed-green
  Ylläpitää asiakas-, käyttäjä- ja sidosryhmäyhteistyötä tuotekehityksessä
 • vaana-merkki-trimmed-green
  Osallistuu sisäisten prosessien kehittämiseen
 • vaana-merkki-trimmed-green
  Toimii tulkkina liiketoiminnan, asiakkaiden ja tuotekehityksen välillä

 

Lisätietoja: 

Elisa Miettinen, tuoteomistaja (CSPO)

elisa.miettinen@vaana.fi