Maakunnat

Maakunnan kumppani muutoksessa

Edessä on haasteita, jotka voimme ratkaista yhdessä.

Suomen eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä hallituksen esitykset sote- ja maakuntauudistuksesta. Mukanaan uudistus tuo muun muassa uuden maakuntahallinnon ja entistä suuremman sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauden kansalaisille. 

Uudistuksen kunnianhimoisina tavoitteina on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhdenvertaisuutta, kaventaa terveyseroja sekä hillitä kustannusten kasvua.  

Asiantuntijat ovat useissa yhteyksissä korostaneet tietojärjestelmiä uudistuksen tavoitteiden mahdollistajana. Tähän myös me Vaanalla uskomme. 

Asiakasystävälliset, joustavat sekä maakunnan tarpeisiin räätälöidyt tietojärjestelmät ovat kriittinen osa uudistusta ja tosiasiallisen valinnanvapauden toteutumista.

Lue, miten me voimme auttaa maakuntaanne selviämään haasteiden keskellä ja suunnistamaan sujuvasti tietojärjestelmäviidakossa. 

Lue Vaanan palveluista

Meidän palvelumme eivät ketuta.

Valinnanvapaus pähkinänkuoressa

Sote-uudistus ja valinnanvapaus

Eduskunnan käsittelyssä on parhaillaan lakiesitykset maakunta- ja sote-uudistuksesta. Uudistus tuo mukanaan suuren hallinnollisen uudistuksen, kun luodaan uusi maakuntahallinto. Uudistus tuo lisäksi merkittäviä muutoksia sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Yksi näistä on valinnanvapausmalli, jonka on määrä lisätä kansalaisten yhdenvertaisuutta ja itsemääräämisoikeutta. 

Hallituksen esitysten mukaan valinnanvapautta tultaisiin lisäämään seuraavilla keinoilla:

  • suoran valinnan palveluilla (asiakas valitsee joko julksen tai yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan suoraan ilman palveluarviota)
  • asiakassetelillä (maakunta myöntää asiakkaalle maksusitoumuksen laissa määriteltyihin palveluihin palvelutarpeen arvion perusteella)
  • henkilökohtaisella budjetilla (maakunta myöntää maksusitoumuksen sosiaali- ja terveyspalvelujen pitkäaikaiseen tarpeeseen palvelutarpeen arvion perusteella)
Lisätietoja valinnanvapaudesta on saatavilla ministeriöiden uudistusta käsittelevällä verkkosivustolla.  
 
Asiakasseteli

Asiakassseteli on maakunnan liikelaitoksen asiakkaalle myöntämä maksusitoumus, jolla asiakas voi hankkia tarvitsemansa sosiaali- tai terveyspalvelun maakunnan hyväksymältä palveluntuottajalta. Maakunnan on otettava asiakasseteli käyttöön valinnanvapauslaissa määritellyissä palveluissa. Lisäksi maakunta voi päättää ottaa asiakassetelin käyttöön myös muissa palveluissa. 

Asiakasseteli myönnetään asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Maakunta maksaa palveluntuottajalle korvauksen tuotetusta palvelusta, jolloin asiakkaan maksettavaksi jää vain asiakasmaksu. Perusperiaatteiltaan asiakasseteli on verrattavissa nykyiseen palveluseteliin 

Lue lisää asiakassetelistä

Henkilökohtainen budjetti

Henkilökohtainen budjetti on rahasumma, jonka maakunta myöntää jatkuvaa ja paljon tukea tarvitsevalle ikääntyneelle tai vammaiselle henkilölle tarpeellisten palveluiden hankintaan.

Henkilökohtaista budjettia suunnitellaan toteutettavaksi vanhus- ja vammaispalveluissa, kun henkilöllä on lain mukaan todettu tarve sosiaali- ja terveyspalveluille. Lisäksi edellytyksenä on, että asiakkaalla on jatkuva ja laaja-alainen avun, tuen tai huolenpidon tarve ja kyky itse tai tuettuna suunnitella ja hankkia palvelunsa.

Ennen kuin sote-uudistus ja siihen liittyvä lainsäädäntö tulevat voimaan, järjestetään henkilökohtaisesta budjetista useita valtion rahoittamia kokeiluhankkeita. Näiden valinnanvapauskokeilujen tavoitteina ovat

  • Asiakkaan palveluprosessin mallinnus eli asiakassuunnitelman teko ja asiakkaan budjetin laskeminen
  • Henkilökohtaisen budjetin seurantajärjestelmän kehittäminen
  • Asiakkaan valtaistaminen omia palveluita sekä niiden sisältöä koskevassa päätöksenteossa
  • Henkilökohtaista budjettia kokeillaan vuodesta 2018 alkaen Tampereella, Keski-Uudellamaalla, Ylä-Savossa, Etelä-Karjalassa, Kainuussa ja Vaasassa.
Sote-uudistuksen aikataulu

Maakunta- ja sote-uudistus on toistaiseksi vielä eduskunnan käsiteltävänä. Uudistuksen hyväksymistä päätetään todennäköisesti kevään 2019 aikana. Mikäli uudistus hyväksytään, järjestetään ensin maakuntavaalit, minkä jälkeen valinnanvapausmalli astuu voimaan asteittain.

Valinnanvapauden osat ja uudistus astuvat voimaan seuraavan aikataulun mukaisesti:

1.1.2020 – Maakuntavaalit on pidetty ja maakuntavaltuustot aloittavat työnsä

1.1.2021 – Uudistus astuu voimaan: sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu ja muut tehtävät siirtyvät maakunnille

1.1.2022 – Henkilökohtainen budjetti ja asiakasseteli otetaan käyttöön

1.1.2023 – Suoran valinnan palvelut ja suun terveydenhuollon valinnanvapaus otetaan käyttöön

Ennen uudistusta valinnanvapautta pilotoidaan monissa Suomen maakunnissa. Tästä syystä palveluja voi päästä kokeilemaan jo ennen uudistuksen astumista voimaan. Lisäksi maakunnat voivat anoa lykkäystä enintään 1.1.2024 asti. 

Lisätietoja aikataulusta on saatavilla ministeriön uudistusta käsittelevällä sivustolla

Kokonaisvaltainen valinnanvapausratkaisu

Yhdessä mahdollistamme sujuvan valinnanvapauden. Ratkaisumme on kokonaisvaltainen ja sisältää työkalut sekä asiakassetelin että henkilökohtaisen budjetin järjestämiseen ja hallinnointiin.

Mahdollistamme palveluiden vertailun ja valinnan sekä sujuvan rahoituksen ja hallinnon. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita ja helppokäyttöisyyden vuoksi nopeasti otettavissa käyttöön ilman kalliita ja raskaita IT-integraatioita. 

Vaana Asiakasseteli

Todetun tarpeen mukaan asiakkaalle maakunnan myöntämä seteli, jolla tämä voi valita palveluntuottajan, jolta hankkia ennalta määrätyn sosiaali- tai terveyspalvelun – esimerkiksi erikoislääkärin vastaanoton.
PILOTOINTI

Vaana Henkilökohtainen budjetti

Maakunnan laaja-alaista ja jatkuvaa tukea tarvitsevalle ikääntyneelle tai vammaiselle myöntämä maksusitoumus, jolla tämä voi valita palveluntuottajia, joilta hankkia hänelle ennalta suunniteltuja palveluja.
Käytössä
Kiinnostuitteko ratkaisuistamme? Kerromme mielellämme lisää!

Suomen johtava valinnanvapausjärjestelmä

Miksi valitsisit Vaanan? Siksi, että me teemme Suomen johtavaa ja nykyaikaisinta valinnanvapausjärjestelmää. Meidän ratkaisumme eivät ketuta. Lue alta kolme esimerkkiä, miksi.
Kustannustehokas

Emme halua, että hinta muodostuisi esteeksi valinnanvapaudelle.

Siksi tarjoamme kunnille markkinoiden kustannustehokkaimman ratkaisun asiakasseteleiden ja henkilökohtaisen budjetin hallinnointiin. 

Lue lisää Vaana Asiakassetelistä  

Lue lisää Vaana Henkilökohtaisesta budjetista

Nykyaikainen käytettävyys

Alalla on totuttu siihen, että IT-järjestelmistä maksetaan järkyttäviä summia. Silti järjestelmät näyttävät ja tuntuvat 10 vuotta aikaansa jäljessä olevilta.

Mielestämme asian ei tarvitse olla näin, siksi kehitämme järjestelmiämme aktiivisesti koko ajan käyttäjä edellä.

Olemme uusineet palvelumme kokonaan vuonna 2018, minkä takia olemme markkinoiden nykyaikaisin ja käytettävyydeltään hiotuin valinnanvapausjärjestelmä.

 

Kokenut asiakaspalvelu 

Kokenein ja alan ainoa niin asiakkaita, palveluntuottajia kuin kuntia ja maakuntiakin palveleva asiakaspalvelumme on korkean asiakastyytyväisyytemme kulmakivi. 

Autamme kaikissa asiakkaidemme ongelmatapauksisssa. Maanantaista torstaihin kello 9–15 ja perjantaisin kello 10–15. 

Kaikkien ratkaisujemme taustalla on osaava ja omistautunut tiimi. 

Juuri teille sopiva ratkaisu

Kokemuksemme perusteella yhdessä kokeilemalla ja etsimällä löydetään sopivin ratkaisu. Tutustu alta myös esimerkkinä kokeiluun, jossa olemme kehittäneet kansallisen ratkaisun henkilökohtaiseen budjetointiin sekä suun terveydenhuollon palveluntuottajan valintaan.

Henkilökohtaisen budjetin kokeilu

Henkilökohtaisen budjetin palveluntuottajaportaali on käytössä Uudenmaan alueellisessa valinnanvapauskokeilussa.

Ratkaisumme sisältää hakeutuminen palveluntuottajaksi, maksuliikenteen kunnan, asiakkaan ja palveluntuottajan välillä sekä palveluntuottajien vertailun.

Rakensimme henkilökohtaisen budjetoinnin ratkaisun käyttäjä edellä – ja kehitämme sitä edelleenkin niin. Ratkaisumme on sujuva, skaalautuva, asiakaslähtöinen ja esteetön.

Suun terveydenhuollon
palveluntuottajan valinta

Suun terveydenhuollon valintaportaali on käytössä Uudenmaan alueellisessa valinnanvapauskokeilussa.

Valintaportaalissa asiakas voi tehdä suun terveydenhuollon palveluntuottajan valinnan sähköisesti. Kirjautumiseen tarvitaan verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne.

Kokeilussa mukana olevilta palveluntuottajilta kerätään ajantasaista laatuvertailutietoa asiakkaan valinnan tueksi koko kokeilun ajan. Näin asiakas voi vertailla palveluntuottajia kätevästi valintavaiheessa.
Kiinnostuitteko asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin pilotoinnista? Vai onko mielessänne jokin muu idea? Ota yhteyttä – keskustellaan lisää!

Jätä yhteydenottopyyntö

Kerromme mielellämme lisää palveluistamme maakunnille ja Suomen johtavasta valinnanvapausjärjestelmästä. Jätä yhteydenottopyyntö alla olevalla lomakkeella.

Antamianne yhteystietoja käytetään vain yhteydenottoon.