Miten asiakas voi hallita omaa henkilökohtaista budjettiaan?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Henkilökohtainen budjetti on rahasumma, jonka kunta tai maakunta myöntää jatkuvaa ja paljon tukea tarvitsevalle ikääntyneelle tai vammaiselle henkilölle tarpeellisten palveluiden hankintaan.

Henkilökohtaista budjettia ollaan tuomassa yhdeksi valinnanvapauden työkaluksi Suomessa. Teemme yhteistyötä Keski-Uudenmaan soten kanssa henkilökohtaisen budjetin ja suun terveydenhuollon valinnnanvapauskokeiluissa. Kehitämme yhdessä tietojärjestelmää, jolla henkilökohtaisen budjetin järjestäjä, eli kuntayhtymä ja tuleva maakunta, voivat hallinnoida asukkaidensa henkilökohtaisia budjetteja.

Palvelumuotoiluasiantuntijamme Taru Vainikainen esittelee videolla henkilökohtaisen budjetin prototyyppiä!