Selvitys: Ikääntyvä Suomi turvaa palveluseteliin, mutta palveluntuottajien puute vaivaa haja-asutusalueilla

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Nopeasti ikääntyvissä maakunnissa, Etelä-Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla, turvaudutaan palveluseteliin yhä useammin iäkkäiden kansalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä, todetaan palvelusetelioperaattori Vaana Oy:n tilaamassa tuoreessa selvityksessä. Yksityisten palveluntuottajien puute haastaa kuitenkin palveluiden saatavuuden etenkin haja-asutusalueilla.

Noin puolet Etelä-Savon ja Etelä-Pohjanmaan kunnista käyttää palveluseteliä kotihoidossa, tehostetussa palveluasumisessa tai molemmissa, käy ilmi tuoreesta selvityksestä. Kaikki palveluseteliä iäkkäiden palveluissa käyttävät kunnat aikovat tulevaisuudessa jatkaa tai laajentaa palvelusetelin käyttöä, vaikka sote-uudistus hidastaa kuntien ja kuntayhtymien päätöksentekoa.

Laurea-ammattikorkeakoulun Hyvinkään kampuksen opiskelijoiden toteuttaman selvityksen mukaan myös valtaosassa alueiden kunnista, jotka eivät vielä käytä palveluseteliä kotihoidossa tai tehostetussa palveluasumisessa, on vahvaa kiinnostusta palvelusetelin käyttöön ottamiseen.

Selvityksen tulosten perusteella useissa alueiden kunnissa kotihoitoon ja tehostettuun palveluasumiseen käytettävä budjetti on kasvussa ja kunnat pyrkivät osallistamaan yksityisiä toimijoita yhä enemmän ikääntyneiden ihmisten palvelujen järjestämisessä.

Palveluntuottajien puute päänvaivana haja-asutusalueilla

Tavoitetuista kunnista neljännes ilmoitti kokevansa haasteita palveluiden järjestämisessä, sillä heidän alueillansa ei ole riittävästi palveluntuottajia. Palveluntuottajien puute, työntekijöiden vähäisyys ja riittämätön hoitokapasiteetti korostuivat haasteina erityisesti haja-asutusalueilla.

Palvelusetelin käyttöönoton syinä selvityksessä nousivat esille etenkin maakuntauudistus, ostopalvelujen hankaluus sekä ruuhkat. Palvelusetelin hyödyiksi listattiin lisäksi kuntalaisten valinnanvapauden vahvistuminen, kustannussäästöt ja hallinnollisen taakan pieneneminen. Palveluseteliä käyttävät kunnat kokivat palvelusetelin käytön kannattavaksi ja suosittelevat sen käyttöä myös muille kunnille.

Niissä kunnissa, joissa palveluseteliä ei ole vielä käytössä, uskottiin maakuntauudistuksen tai palvelusetelin käyttöönoton tuovan helpotusta nykyiseen tilanteeseen.

Vaana Oy:n tilaama selvitys toteutettiin loppuvuodesta 2018. Selvitysalueilla on yhteensä 30 kuntaa, joista 12 kuntaa sijaitsee Etelä-Savossa ja 18 kuntaa Etelä-Pohjanmaalla. Selvitystiimi sai 30 kunnasta tavoitettua yhteensä 26 kuntaa.

Selvityksen perusteella Etelä-Pohjanmaalla 9 kuntaa ja Etelä-Savossa 11 kuntaa käyttää palveluseteliä ainakin joissain palveluissa. Kaikilla palveluseteliä käyttävillä kunnilla on halua jatkaa palvelusetelin käyttöä palvelujen järjestämisessä jatkossakin.

Lue tiivistelmä selvityksen tuloksista tästä linkistä.

Lue tiedote MyNewsDesk-palvelussa.

LISÄTIETOJA

Maria Erkheikki-Kurtti

Asiakkuusjohtaja

maria.erkheikki@vaanastaging.wpengine.com

p. 040 529 4126