Information för mottagare av en servicesedel

Vad är en servicesedel?

En servicesedel är en betalningsförbindelse, beviljad av kommunen för att skaffa service inom social- eller hälsovård, eller för att täcka kostnaderna av småbarnsfostran.

Mottagaren av servicesedeln kan själv bestämma, vilken tjänsteproducent hen väljer. Med sökverktyget kan man söka efter tjänsteproducenter som är godkända att producera tjänster med servicesedel i var sin kommun.

Kunden betalar tjänsterna med servicesedeln och en eventuell självriskandel om servicesedelns värde inte täcker hela priset för tjänsten. Lagen innehåller bestämmelser om vissa tjänster för vilka en självriskandel inte ska behöva betalas av kunden.

Kommunen beviljar servicesedeln till kunden utifrån ett konstaterat behov. Kunden kan själv välja ifall hen vill använda servicesedel eller kommunens egen service.

Läs nerifrån hur du använder en servicesedel – du kan även bekanta dig med svar på ofta förekommande frågor!

Vaana snabblänkar

Länkarna öppnar en ny webbflik.

Hur använda servicesedel? Fyra enkla steg

Har du fått en servicesedel för social- eller hälsovård? Kika in och läs, hur du använder servicesedeln lätt.

Du får Vaana servicesedeln av din hemkommun enligt bedömningen av dina behov.

Du kan få den elektroniska sedeln som ett textmeddelande, som utskrift på plats eller per post.

I servicesedeln kommer fram sedelns värde, till vilken service den är beviljad till, servicebeslutskod, giltighetstid och i tilläggsuppgifter till exempel telefonnummer till kundrådgivningen.

Hitta en lämplig serviceproducent med hälp av sökverktyget.

I sökverktyget är listade alla de tjänsteproducenter som har blivit godkända att producera en viss tjänst med Vaana servicesedel. Med sökverktyget kan du granska prislistor, tjänster och information om varje tjänsteproducent.

Ifall du behöver hjälp med att välja tjänsteproducent, kan du be hjälp av den personen som har beviljat dig servicesedeln.

Kontakta tjänsteproducenten och kom överens om producerande av tjänsten.

Kom ihåg att meddela att du har en servicesedel.

Motta service hemma hos dig eller besök tjänsteproducents enhet vid den överenskomna tiden.

Visa din servicesedel för tjänsteproducenten för debitering och eventuellt betala en självriskavgift av priset på servicen.  

Ifall du har ett kontinuerligt behov för service, är det möjligt att göra ett skilt tjänsteavtal, där man kommer överens om relevanta saker gällande vårdförhållandet.

Hymyilevä kettu

Ofta förekommande frågor

Du kan fråga din läkare/tandläkare/ socialarbetare, ifall din hemkommun använder sig av servicesedlar. Ifall servicesedlarna är i bruk i din hemkommun, kan du önska att få en, men kommunen har rätt att begränsa rätten att få en servicesedel. Grunden för beviljandet av servicesedeln kommer från bedömningen av behov av service eller vård.

Du kan kontrollera med hjälp av sökverktyget ifall din hemkommun använder sig av Vaana servicesedel. Tydligast är ändå att fråga rakt från kommunen.

Vaana beviljar inte servicesedlar. Vaana är ett system för administrering av servicesedlar.

Kundens självriskandel består av differensen mellan priset på servicen och servicesedelns värde. Ifall sedelns värde täcker över hela priset på servicen, behöver kunden inte betala något själv. Tjänsteproducenten eller kommunen debiterar självriskandelen enligt deras avtal.

Enligt lag kan man inte få sjukförsäkringsersättning eller hushållsavdrag av självriskandelen. Inom serviceboende för funktionsnedsatta personer och personlig assistans behöver kunden inte betala någon självriskandel alls. Medan man använder servicesedeln, kan man betala för övrigt service på självkostnad.

Man kan använda servicesedlar i de social- och hälsovårdstjänster, där kommunen har accepterat servicesedlar som ett sätt att ordna service. Varje enskild servicesedel beviljas för att skaffa en viss service, detta kommer man individuellt överens med servicehandledaren.

 

Alla tjänsteproducenter är accepterade av kommunen och på så sätt pålitliga samarbetsparter. Bruket av servicesedel ger kommunbon valfrihet. Kommuner vill ofta påskynda tillgång till service genom servicesedlar.

Du har rätt att vägra ta emot en servicesedel. I så fall ska kommunen vägleda dig till kommunens service som är ordnat på ett annat sätt.

Kontakta den som beviljat servicesedeln åt dig. Kopian av servicesedeln kan levereras som textmeddelande eller som utskrift på plats eller per e-post.

Det går inte att betala med en föråldrad servicesedel. Kontakta den som beviljat servicesedeln åt dig, så att servicebehovet kan bedömas på nytt. Du kan vid behov få en ny sedel.

Listan innehåller alla de tjänsteproducenter som har blivit accepterade av kommunen. Tjänsteproducent kan ansöka om acceptans enligt kommunens anvisningar.

Service producerat med servicesedlar förväntas vara av lika kvalitet som kommunens egen service. Det är på kommunens ansvar att kvalitén på social- och hälsovård hålls på en tillräcklig nivå, oberoende är det fråga om kommunens egen service eller service köpt med servicesedlar. Kommunen ser efter kvalitén på service genom att avgöra kriterier för acceptans och med hjälp av tillsynsmyndigheter.