Vaana auttaa nyt nopeissakin palveluntarpeissa

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Palvelusetelillä voidaan vastata nopeasti muuttuneisiin tarpeisiin ja palveluiden kysyntään ihmisten arjessa. Korona-epidemian aiheuttamien olojen takia monen ihmisen arki on muuttunut ja sitä kautta myös omaa elämää tukevan palvelun muoto voi olla hyvin erilainen kuin aiemmin.

Meillä Vaanassa on mahdollisuus auttaa nyt nopeissakin tarpeissa esimerkiksi avaamalla uusia palvelusetelimuotoja lisääntyneeseen tarpeeseen. Voimme myös osaltamme auttaa löytämään palveluntuottajia, sillä moni verkostossamme oleva tuottaja voi jo tuottaa soveltuvia palveluita naapurikunnan alueella tai tuottajilla voi olla muuten valmiuksia vastata uuteen kysyntään.

Kotona pysyvälle asiakkaalle asiointiapu ja tuki kodin siistinä pysymiseen ja ruokahuoltoon on nyt erittäin tärkeää, kun taas henkilökohtaisen avun hyödyntäminen harrasteisiin ja vapaa-ajan viettoon on huomattavasti vähäisempää. Monet palveluntuottajat toivovat nyt, että he voisivat mukauttaa palvelua asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin näissä poikkeuksellisissa oloissa. 

Pidetään tuottajakenttä elinvoimaisena ja joustetaan tuottamistavoissa

Esimerkiksi vammaispalveluissa työ- ja päivätoiminta on keskeytetty ja palvelukoteihin ei ole pääsyä vierailla tai henkilökohtaisilla avustajilla. Kuitenkin jokaiselle asiakkaalle olisi tärkeää saada aktiviteettia ja vuorovaikutusta arkeensa vaikkapa ulkoilemalla tai käymällä kaupassa tutun henkilökohtaisen avustajan kanssa. Myös nykyaikaiset videoyhteydellä tehtävät aktiviteetit ovat yksi mahdollisuus tuoda tärkeitä kontakteja sisältöä arkeen.

Vastaavasti kotihoidon asiakkaiden kodin pintojen ja siisteyteen on nyt syytä kiinnittää erityistä huomiota ja kokonaisuuden kannalta olisi hyvä, että kotihoitokäynnillä hoitaja voisi samalla huolehtia pintojen puhtaudesta ja siisteydestä, jottei lisättäisi asiakkaan altistusta erillisen henkilön tekemällä siivouspalvelulla. Monessa kunnassa siivousta ei ole sallittu kotihoidon palvelun osana, mutta nyt olisi ehkä arvioida tätä uudelleen poikkeaviin oloihin soveltaen.

Yksityiset ja kolmannen sektorin palveluntuottajat ovat tärkeä voimavara erityisesti nyt, kun julkiset palvelut ovat ylikuormittuneet lisääntyneen kysynnän ja hoitohenkilöstön sairastumisten ja karanteenien takia. Samaan aikaan monilla tuottajilla on vaikeuksia saada maksettua omat kulunsa ja palkkansa peruuntuvien palveluiden vuoksi. Pidetään siis nämä palveluntuottajat elinvoimaisena, jotta kaikki selviämme yli koronan aiheuttaman akuutin vaiheen ja pystymme yhdessä jatkamaan työtämme asiakkaidemme parhaaksi tulevaisuudessakin.

 

Mikäli haluat keskustella lisää palvelun mukauttamisesta asiakkaiden tarpeisiin, olethan yhteyksissä asiantuntijoihimme! 

LISÄTIETOJA

Elisa Miettinen
Palvelupäällikkö
elisa.miettinen@vaana.fi
040 662 8845