Vaanan operatiiviseksi päälliköksi soten huippunimi: Tervetuloa joukkoomme, Anna Kojo!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Elokuussa Vaanan tiimi vahvistuu taas sote-huippunimellä, kun uudeksi operatiiviseksi päälliköksemme on nimitetty 12. elokuuta lähtien Anna Kojo. Tervetuloa tekemään parempaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa suomalaisille, Anna!

Anna on koulutukseltaan filosofian maisteri ja tradenomi. Parhaillaan hän suorittaa myös terveystaloustieteen maisterin ja kauppatieteen maisterin tutkintoja, joiden on määrä valmistua lähitulevaisuudessa. Tuoreimmissa opinnoissa korostuvat etenkin digitaalisten terveyspalveluiden mahdollisuudet, datan analysointi ja hallinnointi, tietoturvakysymykset sekä kustannusten hallinta.

Annalla on vahva osaaminen sosiaali- ja terveydenhuollosta. Vaanalle hän siirtyykin lääkeyhtiö AbbVien viestintäpäällikön kengistä. Aiemmin Anna on myös työskennellyt muun muassa Suomalaisessa Lääkäriseura Duodecimissa, jossa hän on saanut hyvän kokonaiskuvan suomalaisesta sote-toimialasta.

– Viime vuosina olen työskennellyt pitkälti sote-kysymysten kanssa – viimeisimpänä lääketeollisuudessa.  AbbVien palveluksessa opin paljon lisää sote-toimialan ja erikoissairaanhoidon toiminnasta, kansainvälisestä yritystoiminnassa, monimutkaisessa verkostossa toimimisesta sekä globaaleista terveydenhuollon lainalaisuuksista ja haasteista, Anna taustoittaa.

Suomella edellytyksiä nousta kansainväliseksi benchmarkiksi

Uusi operatiivinen päällikkömme pitää soten jatkuvaa soutamista ja huopaamista erityisesti kansainvälisestä näkökulmasta erikoisena. Nykyisen hallituksen aikana asioiden olisikin syytä edetä edes pienin askelin. Annan mukaan Suomella on täydet edellytykset nousta kansainväliseksi benchmarkiksi sote- ja life science -toimialalla, joten hän toivookin, että tämä osaaminen tunnistetaan ja sitä tuetaan jatkossakin.

Nyt Annan mielestä olisi sote-keskustelussa syytä kiinnittää enemmän huomiota kokonaiskuvaan lillukanvarsiin takertumisen sijaan. Yksi suurista haasteista tulee olemaan Suomen huoltosuhde, jonka ratkaisemiseen tarvitaan innovatiivista ja ennakkoluulotonta otetta kaikilta toimijoilta.

– Tässä esimerkiksi terveysteknologialla on paljon annettavaa, ja se voi osittain vastata maantieteelliseen palveluiden saatavuuden haasteeseen, eli siihen, mitä palveluita ja millä välimatkalla missäkin päin Suomea tarjotaan, Anna arvioi.

Toisena isona haasteena Anna pitää rahoitusjärjestelmän muokkaamista aidosti sellaiseksi, että raha seuraa potilasta. Sillä, tuottaako palvelun yksityinen, julkinen tai kolmas sektori, ei pitäisi olla väliä, kunhan asiakas saa saman palvelupaketin ja saman laatuisen hoidon, valitsi hän palveluntuottajakseen minkä tahon tahansa.

– Mahdollisuus itse valita palveluntuottajansa on mielestäni tärkeää, sillä se voi vaikuttaa positiivisesti esimerkiksi hoitoon sitoutumiseen, Anna summaa.

Kolmanneksi suureksi haasteeksi Anna lisää vielä sen, että sote-palvelut pyörivät organisaatiorakenteiden ympärillä sen sijaan, että ne olisi rakennettu palveluita käyttävän ympärille.

– Näiden kysymysten ratkaisemiseen tarvitaan kaikkien toimijoiden toimimista yhdessä sekä ketterää ja rohkeaa kokeilukulttuuria, jossa myös uskalletaan valita uudestaan, jos aiempi valinta ei osoittaudu kustannustehokkaaksi ja laatua parantavaksi. Tulemme varmasti näkemään jatkossa paljon enemmän priorisointia ja vaatimuksia toiminnan vaikuttavuudesta. 

Vaanan ketterä toimintakulttuuri teki vaikutuksen

Vaana on yrityksenä Annalle jo osittain tuttu, minkä takia hänen kiinnostuksensa yritystämme kohtaan heräsikin. Myös Vaanan ketterä toimintakulttuuri teki häneen vaikutuksen.

– Vaanan työntekijät ovat kovia osaajia, joten tiesin olevani niin sanotusti hyvässä seurassa. Vaanalla ollaan tehty kunnianhimoista työtä asiakkaiden, palveluntuottajien ja palvelunkäyttäjien hyväksi – ja erityisesti siinä teki vaikutuksen se, miten palvelun käytettävyyteen kiinnitetään huomiota jatkuvasti, Anna taustoittaa.

Elokuussa uuden työnsä aloittava operatiivinen päällikkömme uskoo, että hänellä on rutkasti annettavaa työyhteisön ja liiketoiminnan kehittämiseen. Annan toimialatuntemus ja analyyttinen ote auttavat varmasti myös liiketoimintadatan analysoimisessa ja käyttöön valjastamisessa kuin myös kansainvälisessäkin toiminnassa.

– Odotan innolla monipuolisten ja monimutkaisten asioiden parissa työskentelyä. Tykkään siitä, että työtehtävissä hallitaan laajoja kokonaisuuksia, joihin ei ole yhtä oikeaa vastausta. Odotan ehdottomasti sitä, että pääsen oman mukavuusalueeni ulkopuolelle ja haastamaan itseäni. Ja tietysti odotan myös yhdessä huipputyökavereiden kanssa työskentelyä, Anna tiivistää.