Vuoden Palveluseteliteko -palkinto ensimmäistä kertaa yrittäjälle – Onnea, Laura Holmström!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Asiantuntijaraati on myöntänyt ammattijärjestäjä Laura Holmströmille Vuoden Palveluseteliteko 2019 -palkinnon vaikuttavasta työstä kokonaan uuden palvelusetelituotteen parissa. Holmström on viitoittanut tietä ammattijärjestäjän palveluiden tuottamiselle palvelusetelillä.

Holmström on tehnyt kunnioitettavaa työtä raivatessaan latua kokonaan uudelle palvelusetelituotteelle eli ammattijärjestäjän palvelulle, linjaa asiantuntijaraati. Raadin mukaan Holmström on toiminnassaan osoittanut ennakkoluulotonta yritteliäisyyttä ja yhteistyön halua.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kunnianosoitus myönnetään yrittäjälle. Aiempina vuosina palkinnon on saanut aina julkisen sektorin toimija. Asiantuntijaraati halusi tänä vuonna korostaa yrittäjän vaikutusmahdollisuuksia ja yhteistyön tärkeyttä palvelusetelitoiminnan kehittämisessä.

– Holmström on tehnyt esimerkillistä ja pitkäjänteistä vaikuttamistyötä oman ammattikuntansa puolesta – ja mikä tärkeintä, kansalaisten hyväksi. Yrittäjien vaikuttamismahdollisuuksille ja innokkuudelle ratkaista yhteiskunnallisia haasteita on syytä antaa tunnustusta, raati perustelee.

Holmström on ollut vuosina 2018–2019 mukana tarjoamassa ammattijärjestäjän palvelua palvelusetelillä Hyvinkäällä Keski-Uudenmaan valinnanvapauskokeilussa. Kyseessä on sosiaalipalveluksi luokiteltu palvelu, joka olisi monistettavissa vakiintuneemmaksikin käytännöksi Suomessa. Kokemukset kokeilusta ovat olleet rohkaisevia.

Palkinnon saajan valinneeseen asiantuntijaraatiin kuuluivat Suomen Yrittäjien elinkeino- ja kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun soten palvelusetelisuunnittelija Jaana Puranen sekä Stella Kotipalvelut Oy:n aluepäällikkö Pia Viitala.

Vuoden Palveluseteliteko -palkinto myönnetään vuosittain riippumattoman asiantuntijaraadin valitsemalle taholle ansiokkaasta palvelusetelitoiminnan kehittämistyöstä. Palkinto jaetaan innovatiiviselle ja esimerkilliselle teolle, joka luo hyviä ja monistettavia käytäntöjä palvelusetelitoimintaan sekä edesauttaa kuntalaisten palveluiden saatavuutta ja valinnanvapautta. Asiantuntijaraadin kokoaa ja palkinnon jakaa vuosittain Suomen johtava palvelusetelijärjestelmä Vaana Oy.

Ammattijärjestäjä tuo selkeyttä arkeen ja mieleen – Palvelulle valtakunnallista tarvetta

Ammattijärjestäjä on järjestämisen asiantuntija, joka yhdessä asiakkaan kanssa luo systemaattisesti ja loogisesti järjestystä ja tilaa sekä auttaa asiakasta luopumaan turhasta tavarasta. Ammattijärjestäjät auttavat erityisesti kodin, toimiston ja varastojen järjestämisessä sekä ajankäytön hallinnassa. Juuri tätä palvelua kokeiltiin vastikään Uudenmaan valinnanvapauskokeilussa muiden sosiaalipalveluiden rinnalla.

– Tavoitteena kokeilussa oli helpottaa arkea lapsiperheessä, jossa tavarat olivat usein hukassa ja ruoanlaitto hankaloitunut liian suurien tavaramäärien alle. Tunne siitä, kuinka uupunut ja ahdistunut asiakkaani oli ensimmäisellä kerralla, oli käsin kosketeltavissa. Viimeisellä käyntikerralla asiakkaani loisti ja hän oli kuin uudesti syntynyt, palkinnonsaaja Holmström taustoittaa.

Holmströmin mukaan palveluseteliä olisi syytä harkita vakiintuneemmaksi käytännöksi ammattijärjestäjän palveluille. Palvelusetelillä apuun voisi tarttua matalammalla kynnyksellä – etenkin, kun kyse on omasta kodista, jonka kunto voi aiheuttaa häpeää. Ammattijärjestäjällä on aina vaitiolovelvollisuus, jolloin asiakas voi luottamuksella saada tukea ja apua kodin järjestämiseen ja siitä aiheutuneisiin pulmiin ja ongelmiin.

– Ammattijärjestäjän palveluita hyödynnetään koko ajan enemmän. On tärkeää saada ihmisen luottamus ja välittää tietoa siitä, että teemme työtä vaitiolovelvollisina ja luopumisen tukijoina. Tarve palvelulle on erittäin suuri, ja siksi palvelusta viestiminen päivittäin saa yhä uudet ihmiset kiinnostumaan. Kotiin liittyy voimakas häpeä. Se myytti pitäisi murtaa, Holmström jatkaa.

Ammattijärjestäjä Laura Holmström

Kunnianosoitus koko ammattikunnalle

Ammattijärjestäjiä on koulutettu Suomessa vajaan kymmenen vuoden ajan, ja koulutettuja ammattijärjestäjiä on tällä hetkellä alle 300. Ammattijärjestäjän palveluita on Suomessa osassa kunnista järjestetty ostopalveluna.

– Tämä palkinto ei ole vain minulle, vaan tämä on upea tunnustus työstä, jolle ammattijärjestäjät antavat koko sydämensä. Tavoitteena on aina ihmisen ongelmiin ja hätähuutoon reagointi. Palvelusetelillä ja yhteistyössä sosiaalialan asiantuntijoiden kanssa tämäkin palvelu voisi yhtä lailla olla helposti saatavilla kuten muutkin palvelusetelipalvelut, Holmström tiivistää.

Vankan aseman saavuttanut ja arvostettu Vuoden Palveluseteliteko -kunnianosoitus myönnettiin nyt viidettä kertaa. Ammattijärjestäjä Laura Holmström vastaanotti vuoden 2019 palkinnon 7. helmikuuta Helsingissä. Vuonna 2018 palkinto myönnettiin Siun sotelle, vuonna 2017 Lapin maakunnalle, vuonna 2016 Vaasan kaupungin sosiaalityö- ja perhepalvelut -yksikölle ja vuonna 2015 Lahden kaupungin asiakasohjausyksikkö Siirille. 

LISÄTIEDOT JA HAASTATTELUT

Laura Holmström

Vuoden Palveluseteliteko 2019 -palkinnon voittaja, ammattijärjestäjä

050 5443 905 / laura@jarjestysvinkit.fi

Matti Parpala

toimitusjohtaja, Vaana Oy

040 846 3847 / matti.parpala@vaana.fi