Palvelusetelin saajalle

Mikä palveluseteli on?

Palveluseteli on maksusitoumus, jonka kunta myöntää kuntalaiselle sosiaali- tai terveyspalveluiden hankkimiseksi.

Asiakas voi itse päättää, miltä palveluntuottajalta hän hankkii palvelun. Etsi palveluntuottajia -haustamme löytyvät ne palveluntuottajat, jotka kunta on hyväksynyt tuottamaan kutakin palvelua palvelusetelillä. Asiakas maksaa palveluntuottajalle tuottajan määrittämän hinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen. 

Palveluseteli myönnetään aina asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Asiakas voi valita käyttääkö palveluseteliä vai mahdollista kunnan omaa palvelua.

Pikalinkit palveluihimme

Linkit avaavat uuden ikkunan selaimeesi.

Miten käytän palvelusetelin?

Jos asuinkunnassasi on palveluseteli käytössä kyseisessä palvelussa, toimi seuraavasti:

Askel 1

Saat kunnastasi Vaana Palvelusetelin palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Sähköinen seteli voidaan toimittaa sinulle joko tekstiviestitse, tulosteena paikan päällä tai postitse. 

Setelistä käy ilmi muun muassa palvelusetelin arvo, mihin palveluihin seteli on myönnetty, palvelupäätöksen tunnus, voimassaoloaika sekä lisätiedoissa esimerkiksi palveluohjauksen yhteystiedot.

Askel 2

Valitse itsellesi sopiva palveluntuottaja. 

Etsi palveluntuottajia -haustamme löytyvät ne palveluntuottajat, jotka kunta on hyväksynyt tuottamaan kutakin palvelua Vaana Palvelusetelillä. Hausta löydät kunkin palveluntuottajan hinnastot, palvelut sekä toimipisteen tiedot.

Apua palveluntuottajan valintaan voit myös kysyä palvelusetelin sinulle myöntäneeltä henkilöltä. 

Askel 3

Ota yhteys palveluntuottajaan ja sovi palvelun tuottamisesta. Ilmoita jo palvelua varatessasi, että sinulla on palveluseteli. Esitä palveluseteli palveluntuottajalle veloittamista varten ja maksa mahdollinen omavastuuosuus palvelun hinnasta.

Palvelusta riippuen palveluntuottajan kanssa voidaan tehdä erillinen palvelusopimus, jossa sovitaan hoitosuhteen kannalta olennaisista asioista. 

Usein kysyttyä

Voit kysyä omalta lääkäriltäsi/hammaslääkäriltäsi/sosiaalityöntekijältäsi, onko kunnassasi käytössä palveluseteli. Jos kunnassasi on käytössä palveluseteli, voit toivoa sellaista kunnan työntekijältä, mutta kunnalla on myös oikeus rajata, kenelle palveluseteli myönnetään. Palvelusetelin myöntämisen perusteena on palvelun tai hoidon tarpeen arviointi. 

Voit tarkistaa esimerkiksi palveluntuottajahaustamme, käytetäänkö kunnassasi Vaanan sähköistä palveluseteliä. Selkeintä  kuitenkin on kysyä asiasta aina kunnan työntekijältä.

Vaana ei myönnä palveluseteleitä, vaan on palvelusetelien hallinnointiin käytettävä tietojärjestelmä.

Asiakkaan omavastuuosuus on ostetun palvelun hinnan ja kunnan antaman palvelusetelin arvon erotus. Jos palveluseteli kattaa koko palvelun hinnan, asiakas ei maksa itse mitään. Palveluntuottaja tai kunta veloittaa omavastuuosuuden keskinäisen sopimuksensa mukaisesti.

Lain mukaan omavastuuosuudesta ei saa sairausvakuutuskorvausta eikä siitä voi hakea kotitalousvähennystä. Vammaispalvelun asumispalvelussa ja henkilökohtaisessa avussa asiakas ei maksa omavastuuosuutta. Palvelusetelin käytön yhteydessä voi usein myös ostaa lisäpalveluita omakustanteisesti.

Palveluseteliä on mahdollisuus käyttää niissä kuntien järjestämissä sosiaali- ja terveyspalveluissa, joissa kunta on palvelusetelin toteuttamistavaksi hyväksynyt. Kukin yksittäinen palveluseteli myönnetään tietyn palvelun tai palveluiden hankkimiseen. Nämä palvelut sovitaan palveluohjaajan kanssa.

Kaikki kunnan hyväksymät palveluntuottajat ovat luotettavia kumppaneita. Tämän lisäksi palvelusetelin käyttö antaa kuntalaiselle laajan hoitopaikan valinnan mahdollisuuden. Myöntämällä palvelusetelin kunnat haluavat usein nopeuttaa kuntalaisten hoitoon pääsyä.

Sinulla on oikeus halutessasi kieltäytyä palvelusetelistä. Tällöin kunnan tulee ohjata sinut kunnan muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin.

Ole yhteydessä palvelusetelin sinulle myöntäneeseen tahoon. Uusi kopio setelistä voidaan toimittaa sinulle joko tekstiviestitse tai tulosteena paikan päällä tai postitse.

Vanhentuneella setelillä ei voi maksaa palvelua. Ole yhteydessä palvelusetelin sinulle myöntäneeseen tahoon, jotta palveluntarve voidaan arvioida uudelleen ja sinulle voidaan tarvittaessa myöntää uusi seteli.

Listassa ovat vain kunnan kyseisiin palveluihin hyväksymät palveluntuottajat. Palveluntuottaja voi hakeutua palvelusetelipalveluntuottajaksi kunnan ohjeiden mukaisesti.

Lähtökohtaisesti palvelusetelillä tuotetulta palvelulta edellytetään vastaavaa laatua kuin kunnan tuottamilta palveluilta. Kunnan on huolehdittava sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävästä laadusta huolimatta siitä, järjestääkö se palvelut itse tai antaako se palvelusetelin kuntalaisen käyttöön. Kunta huolehtii palveluiden laadusta muun muassa määrittämällä hyväksymiskriteerit ja valvontaviranomaisten avulla.