Ratkaisut

Ratkaisut

Ratkaisumme eivät ketuta.

Mahdollistamme palveluiden vertailun ja valinnan sekä sujuvan rahoituksen ja hallinnon. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita ja helppokäyttöisyyden vuoksi nopeasti otettavissa käyttöön ilman kalliita ja raskaita IT-integraatioita.

Vaana Palveluseteli

Kunnan asiakkaalle myöntämä seteli, jolla tämä voi valita palveluntuottajan tuottamaan hänelle määrätyn sosiaali- tai terveyspalvelun – esimerkiksi hammastarkastuksen.
Käytössä

Vaana Henkilökohtainen budjetti

Maakunnan laaja-alaista ja jatkuvaa tukea tarvitsevalle ikääntyneelle tai vammaiselle myöntämä maksusitoumus, jolla tämä voi valita palveluntuottajia, jolta hankkia hänelle ennalta suunniteltuja palveluja.
Käytössä

Vaana Asiakasseteli

Maakunnan todetun tarpeen mukaan asiakkaalle myönnetty seteli, jolla tämä voi valita palveluntuottajan, jolta hankkia ennalta määrätyn sosiaali- tai terveyspalvelun – esimerkiksi erikoislääkärin vastaanoton.

Vaana Hyvinvointiseteli

Kunnan kuntalaiselle myöntämä seteli, jolla tämä voi valita itselleen palveluntarjoajan, jolta hankkii hyvinvointipalveluja.

PILOTOINTI