Lösningar

Lösningar

Vi möjliggör val och jämförelse av social- & hälsovårdstjänster med smidig finansiering och administration. Våra tjänster är kostnadseffektiva, lättanvända och snabba att ta i bruk utan kostsamma och tunga IT-integrationer.

Vaana Servicesedel

Servicesedeln är beviljad åt kunden av kommunen eller samkommunen. Med den kan kunden själv välja tjänsteproducenten för den beviljade servicen inom social- och hälsovård eller för småbarnsfostran.
I BRUK

Vaana Personlig budget

Personlig budget är en betalningsförbindelse, vilket möjliggör vidsträckt och kontinuerligt stöd för äldre personer eller personer med funktionsnedsättning. Genom personlig budget kan personen välja mellan olika tjänsteproducenter för att få anpassad service enligt behov.
I BRUK

Vaana Välbefinnandesedel

Välbefinnandesedeln är beviljad åt kunden av kommunen eller samkommunen. Med den kan kunden själv välja tjänsteproducenten, för att skaffa service inom välbefinnandet. Ibruktagande av välbefinnandesedeln planeras redan av flera kommuner i Finland.
FÖRSÖK

Anpassade lösningar enligt er behov

Är ni intresserade av att testa på någon annan modell av valfriheten eller har ni en helt ny idé? Våra specialister hjälper gärna till att hitta på och bygga upp lösningar som passar er kommun eller samkommun allra bäst.
FRÅGA MER