Ledande system för servicesedlar

Vi är Vaana

Ledande system för servicesedlar

Vaana är ett finskt familjeföretag vars uppgift är att försäkra finska välbefinnandet genom att förbättra konkurrensförmågan inom social- och hålsovårdstjänster.

Våra lösningar ökar medborgarnas beslutanderätt, försnabbar tillgången till tjänster, ökar konkurrens och sparar kostnader.

Vaana snabblänkar

Länkarna öppnar en ny webbläsare.

Administrera servicesedlar
Har du fått en servicesedel?

Lösningar

Vi möjliggör val och jämförelse av social- & hälsovårdstjänster med smidig finansiering och administration. Våra tjänster är kostnadseffektiva, lättanvända och snabba att ta i bruk utan kostsamma och tunga IT-integrationer.

Vaana Servicesedel

Servicesedeln är beviljad åt kunden av kommunen eller samkommunen. Med den kan kunden själv välja tjänsteproducenten för den beviljade servicen inom social- och hälsovård eller för småbarnsfostran.
I BRUK

Vaana Personlig budget

Personlig budget är en betalningsförbindelse, vilket möjliggör vidsträckt och kontinuerligt stöd för äldre personer eller personer med funktionsnedsättning. Genom personlig budget kan personen välja mellan olika tjänsteproducenter för att få anpassad service enligt behov.
I BRUK

Vaana Välbefinnandesedel

Välbefinnandesedeln är beviljad åt kunden av kommunen eller samkommunen. Med den kan kunden själv välja tjänsteproducenten, för att skaffa service inom välbefinnandet. Ibruktagande av välbefinnandesedeln planeras redan av flera kommuner i Finland.
FÖRSÖK

Anpassade lösningar enligt er behov

Är ni intresserade av att testa på någon annan modell av valfriheten eller har ni en helt ny idé? Våra specialister hjälper gärna till att hitta på och bygga upp lösningar som passar er kommun eller samkommun allra bäst.
FRÅGA MER

Över

80+
0

Kommuner

Över

1300+
0

Serviceproducenter

Vem är våra kunder?

Nedan ser ni några exempel på våra kunder.
Case Borgå
Servicesedeln ökade på vårdalternativen

Ibruktagandet av servicesedeln ledde till flera vårdalternativ till borgåbona utan att öka på kostnader.

Läs hela berättelsen (på finska)

Case Kuopio
Servicesedeln minskade på köerna

Servicesedeln minskade på köerna till tandvård  i Kuopio.

Läs hela berättelsen (på finska)

Case Vasa
Servicesedeln medförde lättnad till vardagen

Från serviceproducentens vinkel är servicesedeln enkel att använda och det finns efterfrågan för tjänsterna. 

Läs hela berättelsen (på finska)

Teamet

Vi på Vaana är ett mångsidigt team av specialister: sakkunniga inom social-och hälsovård, samhällsvetare, IT-experter, kommunikatörer och kundansvariga.

Vill du höra mera om våra lösningar? Kontakta oss gärna!

Elisa Miettinen
Elisa Miettinen

Product owner

p. 040 662 8845

Hans-Joachim Aho-Mantila
Hans-Joachim Aho-Mantila

CTO
hans-joachim.aho-mantila@vaana.fi

Maria Salo
Maria Salo

Kundbetjäningskoordinator

p. 040 172 3700

Vår kundbetjäning hjälper till alltid

Vi hjälper gärna till med era vardagliga uppgifter eller frågor

Kontakta oss gärna!

040 172 3700*
asiakaspalvelu@vaana.fi

Öppettider
mån-tors kl. 9-15

Fredagar betjänar vi också per epost.

Obs! Kundtjänstens avvikande öppettider

Georgsgatan 11 B, 00120 Helsingfors

*Samtalet är normalprissatt (ca. 6-10cent/minut) beroende på operatören.