Servicesedel

Vad är en servicesedel?

Servicesedeln grundar sig på lag om servicesedlar. Enligt lag kan flera av kommunens uppgifter, såsom social- och hälsovård och småbarnspedagogik, ordnas genom servicesedel. På så sätt gör de en del av kommunens serviceproduktion

Kommunen beviljar servicesedeln åt kommunbor, med vilken de kan skaffa den behövliga social- och hälsovården från privata serviceproducenter som godkänts av kommunen, t.ex. hemvårdsföretag eller privata läkarstationer. På så sätt kan kommunbon själv välja vem som producerar tjänsten, var och när.

Servicesedelns värde kan täcka den köpta tjänsten helt eller delvis, varvid kommunbon betalar en självriskavgift till serviceproducenten.

Den centrala tanken med servicesedeln är att öka kommunbornas valfrihet, förbättra tillgången till service och främja samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn. Ofta används den elektroniska servicesedeln i kommunerna till exempel för att förkorta väntetiden till service och för att avlasta bördan på förvaltning.

Vaana snabblänkar

Länkarna öppnar en ny webbsida.

Bruket av servicesedlar

I vilka tjänster används servicesedeln?

Servicesedeln använs i bl.a. följande tjänster:

 • Småbarnpedagogik och barndagvård
 • Primärhälsovård och specialsjukvård 
 • Munhälsovård
 • Personlig hjälp
 • Boendeservice
 • Hemvård
 • Anhörigvård
 • Dagsverksamhet
 • Veterantjänster
 • Städningsverksamhet
Lag om servicesedlar

Lagen om servicesedlar som trädde i kraft i augusti 2009 möjliggör produktionen av nästan alla social- och hälsovårdstjänster med servicesedeln. Syftet med lagen om servicesedlar är att

 • Öka kommunbornas valfrihet
 • Förbättra tillgången till tjänster
 • Främja samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn

Kommunerna accepterar och upprätthåller register på privata serviceleverantörer som kan motta servicesedel. Kommunernas uppgift är att produktifiera de tjänster som anskaffas med servicesedeln och fastställa servicesedelns värde. För vissa social- och hälsovårdstjänster som fastställs i lagen täcker servicesedeln serviceproducentens kostnader helt och hållet och kommunbon behöver inte betala självriskavgift.

Enligt lagen om servicesedlar har kommunbon rätt att frånsäga sig en servicesedel som erbjuds. I sådana fall måste kommunen ordna en motsvarande tjänst antingen som egen produktion eller en köpt tjänst. En servicesedel kan inte beviljas en person som inte själv förmår använda sin valfrihet.

Servicesedeln i Finland

Servicesedlar används för tillfället av ungefär  80% av Finlands kommuner. De vanligaste tjänsterna som ordnas med sedeln är socialtjänster såsom hemvård och vikariat för anhörigvårdare. Användningen av sedeln håller på att bli allt vanligare även för ordnande av  småbarnsbedagogik och  hälsovårdstjänster, framför allt för munhälsovård och grundhälsovård.

Eftersom landskaps- och social- och hälsovård reformen föll, kommer användningen av servicesedeln och personlig budget expandera vidare i Finland.

I det nya regeringsprogrammet från juni 2019 linjeras att lagen om servicesedlar kommer att bli förnyad. Du kan bekanta dig med regeringsprogrammet här.

Fördelen med servicesedel

Kommun eller samkommun
 • Sparar kostnader
 • Utökar regional livskraft
 • Förbättrar tillgången till tjänster
Serviceproducent
 • Utökar försäljning
 • Förbättrar användningsgrad
 • Gynnar småföretag
Kund
 • Påskyndar tillgången till vård
 • Ökar valfrihet
 • Förbättrar vårdupplevelser

Vaana Servicesedel

Vi har utvecklat servicesedeln redan över tio år i samarbete med kommuner, kommunbor och serviceproducenter. Våra lösningar är byggda utifrån användares behov och täcker varje part:
OmaVaana on Suomen johtava palvelusetelijärjestelmä.

Kommunen eller samkommunen produktifierar och utdelar servicesedlarna i nättjänsten
Kommunbon betalar till serviceleverantören med servicesedeln
► Serviceleverantören debiterar sedeln på nättjänsten och får redovisningen av Vaana

Användningen av en internet-baserad Vaana servicesedel är lätt och kostnadseffektivt för alla parter. Anställda inom kommunen kan följa servicesedelverksamheten och får de nödvändiga rapporterna via nättjänsten. Tack vare den elektroniska servicesedeln försvinner behandlingen av inköpsfakturor i kommunerna och administrationen av servicesedelverksamheten minskar.

Servicesedellösningen som erbjuds av Vaana täcker också kommunernas lagstadgade upprätthållande av serviceproducentportalen.  I det nationella sökverktyget för användningsställen vaana.fi/haku hittar man alla serviceproducenter som tar emot Vaana servicesedel enligt sedlarnas utfärdare och anskaffade tjänster.

Varför välja Vaana servicesedel​

Kostnadseffektiv

Vi vill inte att höga kostnader blir ett hinder för ibruktagandet av servicesedel. Därför erbjuder vi kommuner den mest kostnadseffektiva lösningen på marknaden för administration av servicesedlar.

Årsavgifterna enligt befolkningsmängden från 1854€/år (+moms).

Räkna kostnader av ibruktagandet och löpande kostnader av servicesedel här.

Användbarhet

Det är vanligt att IT-lösningar är kostsamma, och trots allt ser systemen ut att vara föråldrade.

Vi anser att det inte behöver fungera så här, och därför blev OmaVaana till.

Erfaren kundservice

Den mest erfarna kundservicen, och den enda på branschen som betjänar likväl kunder, serviceleverantörer och kommuner är hemligheten bakom vår höga kundnöjdhet.

Vi hjälper gärna till med alla frågor gällande servicesedeln. Kundservicen betjänar mån-tors kl. 9-15 och fre kl. 10-15.

Vaanan logo

OmaVaana – Omfattande lösning inom valfrihet

Vi har förnyat vår servicesedelsystem år 2018. Som slutprodukt har vi den mest användbar och modern system för valfrihet.

OmaVaana är byggd enligt användares behov i samarbete med den offentliga och den privata sektorn, och även med själva kunder i över tio år. Vi hade en vilja att för en gångs skull bygga upp ett system som skulle verkligen fungera såsom den ska.

OmaVaana är en omfattande lösning för kommuner och samkommuner för att ordna och upprätthålla valfrihet. Vårt system är lätt att använda och är ett verktyg för att ordna och förvalta servicesedel och personlig budget.

Vårt system är lätt, kostnadseffektiv och enkel att ta i bruk utan kostsamma och tunga investeringar i teknologi. Vad som är det viktigaste, OmaVaana möjliggör kontrollerbar valfrihet och hjälper kommunen till att hålla tråden i sina egna händer.

Vi berättar gärna mera och hjälper till att hitta på den mest passande lösning just för er.