Servicesedel

Vad är en servicesedel?

Servicesedlar är en lagstadgad metod för att ordna kommunens tjänster vid sidan av kommunens egen produktion och köptjänster. Servicesedeln baserar sig på lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården som trädde i kraft 2009. Enligt lagen kan många kommunala tjänster, såsom social- och hälsovårdstjänster och tjänster inom småbarnspedagogik, ordnas med servicesedlar. Då ansvarar privata tjänsteproducenter som kommunen har godkänt för produktionen av tjänsterna.

Med servicesedel avses en elektronisk betalningsförbindelse. En servicesedel är alltså inte en verklig fysisk sedel, utan ett tillstånd som visas i ett datasystem och som berättigar till att betala en tjänst till en tjänsteproducent, dvs. ett privat företag, som kunden, dvs. kommuninvånaren, har valt.

Syftet med servicesedeln är att öka kommuninvånarnas valmöjligheter, förbättra tillgången till tjänster för kommuninvånarna samt främja samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn. I kommunerna används servicesedlarna ofta t.ex. för att förkorta köer och minska den administrativa bördan.

Vaana snabblänkar

Länkarna öppnar en ny webbsida.

Bruket av servicesedlar

Servicesedeln används i bl.a. följande tjänster:

 • Småbarnpedagogik och dagvård
 • Primärvård och specialiserad sjukvård 
 • Munhälsovård
 • Personlig assistans
 • Boendeservice och stödboende
 • Hemvård
 • Anhörigvård
 • Dagsverksamhet
 • Veterantjänster
 • Städfunktioner

Lagen om servicesedlar som trädde i kraft i augusti 2009 möjliggör produktionen av nästan alla social- och hälsovårdstjänster med servicesedeln. Syftet med lagen om servicesedlar är att

 • Öka kommunbornas valfrihet
 • Förbättra tillgången till tjänster
 • Främja samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn

Kommunerna accepterar och upprätthåller register på privata serviceleverantörer som kan motta servicesedel. Kommunernas uppgift är att produktifiera de tjänster som anskaffas med servicesedeln och fastställa servicesedelns värde. För vissa social- och hälsovårdstjänster som fastställs i lagen täcker servicesedeln serviceproducentens kostnader helt och hållet och kommunbon behöver inte betala självriskavgift.

Enligt lagen om servicesedlar har kommunbon rätt att frånsäga sig en servicesedel som erbjuds. I sådana fall måste kommunen ordna en motsvarande tjänst antingen som egen produktion eller en köpt tjänst. En servicesedel kan inte beviljas en person som inte själv förmår använda sin valfrihet.

Servicesedlar används för tillfället av ungefär  80% av Finlands kommuner. De vanligaste tjänsterna som ordnas med sedeln är socialtjänster såsom hemvård och vikariat för anhörigvårdare. Användningen av sedeln håller på att bli allt vanligare även för ordnande av  småbarnsbedagogik och  hälsovårdstjänster, framför allt för munhälsovård och grundhälsovård.

Eftersom landskaps- och social- och hälsovård reformen föll, kommer användningen av servicesedeln och personlig budget expandera vidare i Finland.

Enligt  regeringsprogrammet från juni 2019 kommer lagen om servicesedlar att bli förnyad. Du kan bekanta dig med regeringsprogrammet här.

Är du intresserad om vad man i kommuner tänker om kvalitén av servicesedeltjänster? Förbättrar ibruktagandet av servicesedlar verkligen tillgänglighet av tjänster?

Ladda ner vår färska utredning om servicesedlar i Finland, där servicesedlarnas dagsläge och centrala utmaningar belysas genom en enkätundersökning. Utredningen finns tyvärr endast på finska.

Ladda ner gratis utredning
Sydänsilmäinen kettu laskuvarjossa

Fördelen med servicesedel

Kommun eller samkommun
Tjänsteproducent
Kund

Vaana Servicesedel

Vi har utvecklat servicesedeln redan över tio år i samarbete med kommuner, kommunbor och tjänsteproducenter. Våra lösningar är byggda utifrån användares behov och täcker över varje part:
OmaVaana on Suomen johtava palvelusetelijärjestelmä.

► Kommunen eller samkommunen produktifierar och utdelar servicesedlarna i nättjänsten
Kommunbon betalar till serviceleverantören med servicesedeln
► Serviceleverantören debiterar sedeln i nättjänsten och får redovisningen av Vaana

Användningen av en internet-baserad Vaana servicesedel är lätt och kostnadseffektivt för alla parter. Anställda inom kommunen kan följa servicesedelverksamheten och får de nödvändiga rapporterna via nättjänsten. Tack vare den elektroniska servicesedeln försvinner behandlingen av inköpsfakturor i kommunerna och administrationen av servicesedelverksamheten minskar.

Servicesedellösningen som erbjuds av Vaana täcker också kommunernas lagstadgade upprätthållande av tjänsteproducentportalen.  I det nationella sökverktyget för användningsställen hittar man alla tjänsteproducenter som tar emot Vaana servicesedel enligt sedlarnas utfärdare och anskaffade tjänster.

Varför välja Vaana servicesedel​

Kostnadseffektiv

Vi vill inte att höga kostnader blir ett hinder för ibruktagandet av servicesedel, därför erbjuder vi kommuner den mest kostnadseffektiva lösningen på marknaden för administration av servicesedlar.

Kontakta oss gärna och fråga mer om våra priser!

 

 
Användbarhet

Det är vanligt att IT-lösningar är kostsamma, och trots allt ser systemen ut att vara föråldrade.

Vi anser att det inte behöver vara så och därför blev OmaVaana till.

Erfaren kundservice

Den mest erfarna kundservicen, och den enda på branschen som betjänar likväl kunder, serviceleverantörer och kommuner är hemligheten bakom vår höga kundnöjdhet.

Vi hjälper gärna till med alla frågor gällande servicesedeln. Kundservicen betjänar må-to kl. 10-14.

Vaanan logo

OmaVaana – Omfattande lösning för administration av servicesedlar

Vi har förnyat vår servicesedelsystem år 2018. Som slutprodukt har vi den mest användbar och modern system för administration av servicesedlar.

OmaVaana är byggd enligt användares behov i samarbete med den offentliga och den privata sektorn, och även med själva kunder i över tio år. Vi hade en vilja att för en gångs skull bygga upp ett system som skulle verkligen fungera såsom den ska.

OmaVaana är en omfattande lösning för kommuner och samkommuner för att ordna och upprätthålla valfrihet. Vårt system är lätt att använda och är ett verktyg för att ordna och förvalta servicesedel och personlig budget.

Vårt system är lätt, kostnadseffektiv och enkel att ta i bruk utan kostsamma och tunga investeringar i teknologi. Vad som är det viktigaste, OmaVaana möjliggör kontrollerbar valfrihet och hjälper till att hålla koll på allting gällande servicesedlar.

Vi berättar gärna mera och hjälper till att hitta den mest passande lösning just för er.

Blev du intresserad?

Kontakta vår kundtjänst! Vi berättar gärna mera

Kontaktinformation:

040 172 3700
asiakaspalvelu@vaana.fi

Öppettider
må-to klo 10–14
Fredagar betjänar vi också per epost.

Georgsgatan 11 B, 00120 HELSINGFORS