Kommuner

Kommunerna har en besvärlig uppgift framför sig

Framför utmaningar krävs mod och gott ledarskap

Åldrande befolkning, växande sociala utgifter och påtryckande konkurrens om skattebetalare mellan kommuner orsakar problem för flera tjänstemän och beslutsfattare.

Situationen blir inte alls bättre när den politiska osäkerheten fördröjer förnyelse och förhindrar viktiga investeringar för framtiden. Nu är det dags att trygga finländares tjänster.

Servicesedeln är ett snabbt och flexibelt sätt att ordna lagstadgade tjänster åt kommunbor. Servicesedeln fungerar utifrån kundens behov som en betalningsförbindelse, med vilken kunden får själv välja tjänsteproducent för småbarnspedagogik eller social- och hälsovård.

Andra sätt att ordna tjänster är kommunens egen tjänsteproduktion, köptjänster och utlokalisering. Servicesedel och personlig budget är ett kontrollerbart sätt att utvidga kommunbornas valfrihet och dra nytta av privat tjänsteproduktion.

Vaana snabblänkar

Länkarna öppnar en ny webbläsare.

Hur gynnar ibruktagandet av servicesedeln kommunens tjänster?

Sparar kostnader

Servicesedeln är ofta ett mer kostnadseffektivt sätt att ordna tjänster än kommunens egen tjänsteproduktion. Servicesedeln sparar i medeltal 20% jämfört med kommunens egen tjänsteproduktion [Suomen Yrittäjät 2015]. 

Kommunen behöver inte betala av oanvända servicesedeltjänster. Servicesedeln medför kommunen skatteinkomster genom att uppliva företagsamhet och förbättra sysselsättning.

Främjar tillgänglighet av tjänster

Servicesedeln är ett ypperligt sätt att förbättra tillgängligheten av tjänster. Speciellt i munhälsovården har man fått positiva upplevelser om att upphäva långa köer och försnabba tillgången till service runtom Finland.

Det är möjligt att få nya små företag som tjänsteproducenter genom servicesedeln, då hålls tjänsterna nära kommunbor.

Läs vidare: Servicesedeln minskade på köerna till tandvård i Kuopio (på finska)

Främjar lokal företagande och vitalitet

Ibruktagandet av servicesedeln ökar och gör serviceutbudet mångsidigare inom kommunen. Till exempel i Birkala har man genom ibruktagandet av servicesedeln fått en mängd tjänsteproducenter inom småbarnspedagogik till området, förr fanns det inte en enda privat tjänsteproducent servicen i fråga.

Dessutom genom servicesedeln frigörs kommunen från tunga konkurrensutsättningar, vilket förbättrar små och medelstora företags ställning jämfört med köptjänster.

Läs vidare: Servicesedel ledde till 50 nya servicesedelföretag (på finska)

Kundernas valfrihet och nöjdhet

Kundens valfrihet har verkställts genom servicesedeln långt före Sote-reformen. Genom servicesedeln kunden kan jämföra och välja bäst passande tjänsteproducent, vilket leder till konkurrens mellan tjänsteproducenter vilket i sin tur leder till upprätthållande av kvalitén.

 

Finska kommuner litar på servicesedlar

Störesta delen av finska kommuner ordnar tjänster genom servicesedlar.
0 %

Av finska kommuner använder servicesedel för ordnandet av tjänster (Kuntaliitto 2018)

0 %

Av kommuner anser att centrala mål av Sote-reformen kan nås genom servicesedlar (Kuntaliitto 2018)

+ 0

Över 80 kommuner och samkommuner litar på Vaana och våra servicesedellösningar år 2019.

Blev du intresserad av servicesedeln?

Välj här under den mest passande lösning, ifall du vill veta mera om servicesedlar eller om Vaanas servicesedellösningar och system.

Servicesedel

Vad är en servicesedel? I vilka tjänster kan man använda servicesedlar? Läs mer om servicesedlar.

OmaVaana

OmaVaana är vår uppdaterad servicesedelnättjänst. Kostnadseffektiv. Lätthanterlig. 

Kontaktuppgifter

Vill du höra mera? Ta gärna kontakt med våra experter inom servicesedlar och social- och hälsovård!

Vi erbjuder en omfattande lösning för valfrihet

Tillsammans möjliggör vi smidig valfrihet. Vår lösning är övergripande och innehåller verktyg för att ordna och administrera servicesedlar och personlig budget.

Våra lösningar möjliggör jämförelse och val av tjänster och flexibel finansiering och administrering. Vårt system är lätt, kostnadseffektiv och enkel att ta i bruk utan kostsamma och tunga investeringar i teknologi.

Vaana Servicesedel

Servicesedeln är beviljad åt kunden av kommunen eller samkommunen. Med den kan kunden själv välja tjänsteproducenten för den beviljade servicen inom social- och hälsovård eller för småbarnsfostran.
I bruk

Vaana Personlig budget

Personlig budget är en betalningsförbindelse, vilket möjliggör vidsträckt och kontinuerligt stöd för äldre personer eller personer med funktionsnedsättning. Genom personlig budget kan personen välja mellan olika tjänsteproducenter för att få anpassad service enligt behov.
I bruk
Vill du höra mera om våra lösningar? Kontakta oss gärna!

Ofta förekommande frågor

  • Beslut. Kommunen gör ett beslut över att ta servicesedlarna i bruk.
  • Förberedelse. Kommunen förbereder produktifiering och bestämmer värdet på servicesedlarna. Kommunens regelbok ska skrivas i det här skedet också. Vaana hjälper till genom hela processen.
  • Information. Kommunen informerar personal, kommunbor och tjänsteproducenter om ibruktagandet av servicesedeln.
  • Förberedelsen av nättjänsten. Kommunen planerar i samarbete med Vaana strukturen på servicesedelkonton, så att de är i enlighet med kommunens budgetstruktur.
  • Godkännande av tjänsteproducenter. Tjänsteproducenter ansöker om att bli tjänsteproducenter och kommunen accepterar de som fyller upp kraven.
  • Vaana hjälper tjänsteproducenter. Kommunen informerar Vaana om de godkända tjänsteproducenterna. Vaana hjälper till med registreringen av tjänsteproducenter och upprätthåller ett register över dem.
  • Utbildning. Vaana arrangerar en utbildningsdag för kommunens personal och tjänsteproducenter.
  • Ibruktagandet av nättjänsten. Kommunens anställda skapar servicesedeltyperna och efter det kan man börja dela ut servicesedlar.

Genom servicesedeln har man försökt befria personalens resurser och lämna mer tid för själva klientarbetet. Servicesedeln har även frigjort kommunen från konkurrensutsättning, vilket sparar tid och nerver av kommunens personal. Automatiska rapporter underlättar uppföljning av kommunens ekonomi.

Från kundernas synvinkel har mottagaren av servicesedlar varit nöjda med servicesedeln. Valfriheten har ökat och tillgången till tjänster har blivit smidigare.

Vaanas elektronisk servicesedel frigör personalens resurser till mer viktiga uppgifter. Servicesedlar administreras i OmaVaana, en nättjänst som förnyades 2018. OmaVaana är utvecklad i samarbete med kommuner, för att den ska vara så användarvänlig och lättanvänd helhet som möjligt. Våra experter kommer själv på plats hos er och utbildar OmaVaana för er personal. Fråga mer!

Tydlighet och användarvänlighet har kommit starkt upp i enkäter om kundnöjdheten. Ifall det är något som ni undrar över gällande användningen av OmaVaana, kan ni alltid vända er till vår kundtjänst!

Man kan lätt korrigera fel i OmaVaana. Ifall det uppstår problem eller osäkerhet angående detta, hjälper vår kundtjänst till: må-to kl. 10–14.

Vår kundbetjäning hjälper till alltid

Vi hjälper gärna till med era vardagliga uppgifter eller frågor

Kontakta oss gärna!


asiakaspalvelu@vaana.fi

Obs! Kundtjänstens avvikande öppettider

Georgsgatan 11 B, 00120 Helsingfors