Henkilökohtainen budjetti

Mikä on henkilökohtainen budjetti?

Henkilökohtainen budjetti on rahasumma, jonka kunta tai maakunta myöntää jatkuvaa ja paljon tukea tarvitsevalle ikääntyneelle tai vammaiselle henkilölle tarpeellisten palveluiden hankintaan.

Henkilökohtaisen budjetin saajalle tehdään suunnitelma hänen tarvitsemistaan palveluista yhdessä kunnan tai maakunnan asiantuntijan kanssa. Kun asiakassuunnitelma on hyväksytty, voi henkilökohtaisen budjetin saaja itse valita mistä hankkii palvelunsa.

Palvelun tuottamisen jälkeen rahaliikenne tapahtuu suoraan kunnan tai maakunnan ja palveluntuottajan välillä ilman, että rahaa siirtyy asiakkaan eli henkilökohtaisen budjetin saajan henkilökohtaiselle pankkitilille.

Pikalinkit

Linkit avaavat uuden ikkunan selaimeesi.

Arvio henkilökohtaisen budjetin saajista

0 hlöä

Arvio henkilökohtaisten budjettien vuosittaisesta kokonaismäärästä

0 milj. €

Henkilökohtainen budjetti Suomessa ja maailmalla

Henkilökohtainen budjetti Suomessa

Suomessa henkilökohtaista budjettia suunnitellaan toteutettavaksi vanhus- ja vammaispalveluissa, kun henkilöllä on lain mukaan todettu tarve sosiaali- ja terveyspalveluille. Lisäksi edellytyksenä on, että asiakkaalla on jatkuva ja laaja-alainen avun, tuen tai huolenpidon tarve ja kyky itse tai tuettuna suunnitella ja hankkia palvelunsa.

Arvioiden mukaan henkilökohtaista budjetin piirissä voisi Suomessa olla 40 000 – 60 000 henkilöä ja henkilökohtaisen budjetin markkina olisi noin 1,4 miljardia euroa.

Suomessa on tehty kolme henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilua:

2010–2013 Vantaalla ja Eksotessa (Tiedän mitä tahdon! -projekti)
2016–2019 Tampereella
2018 alkaen hallituksen kärkihankkeen osana (Palvelut asiakaslähtöisiksi -hanke)

Kokemukset henkilökohtaisen budjetin kokeiluista

Vantaan ja Eksoten kokeilussa vuosina 2010-2013 yhteensä 12 asiakasta sai henkilökohtaisen budjetin käyttöönsä. Kokeilussa todettiin, että vammaistyön asiakaslähtöisyys ja yksilökeskeisyys lisääntyi henkilökohtaisen budjetin myötä. Kokeilussa ei arvioitu kustannusvaikuttavuutta.

Tampereen kokeilussa noin 30 henkilön koeryhmän kokemukset ikääntyneiden omaishoitajien ja väliinputoaja-asiakkaiden kanssa vuosina 2014-2017 saadut kokemusten henkilökohtaisesta budjetista ovat olleet rohkaisevia.

Tampereen tähänastiset kokeilut ovat osoittaneet, että

– Asiakastyytyväisyys lisääntyi
– Asiakkaat suosivat paikallisia pienyrittäjiä
– Henkilökohtainen budjetti sopii tapauksiin, joissa tarvitaan räätälöityjä yksilöllisiä palveluja. Tällöin on mahdollista saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä
– Henkilökohtainen budjetti sopii asiakkaille, joilla on itsenäisesti tai läheisen kautta kyky hallinnoida ja suunnitella budjettiaan

Sote-uudistus ja henkilökohtainen budjetti

Ennen kuin sote-uudistus ja siihen liittyvä lainsäädäntö tulevat voimaan, järjestetään henkilökohtaisesta budjetista useita valtion rahoittamia kokeiluhankkeita. Näiden valinnanvapauskokeilujen tavoitteina ovat

– Asiakkaan palveluprosessin mallinnus eli asiakassuunnitelman teko ja asiakkaan budjetin laskeminen
– Henkilökohtaisen budjetin seurantajärjestelmän kehittäminen
– Asiakkaan valtaistaminen omia palveluita sekä niiden sisältöä koskevassa päätöksenteossa
– Henkilökohtaista budjettia kokeillaan vuodesta 2018 alkaen Tampereella, Keski-Uudellamaalla, Ylä-Savossa, Etelä-Karjalassa, Kainuussa ja Vaasassa.

Henkilökohtainen budjetti ulkomailla

Sekä tutkimusnäyttö että kokemukset Ison-Britannian henkilökohtaisen budjetin lisääntyvästä käytöstä puoltavat sitä, että henkilökohtainen budjetti on toimiva tapa järjestää sekä sosiaali- että terveyspalveluja.

Isolla-Britannialla on merkittävää kokemusta henkilökohtaisen budjetin käytöstä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rahoituskeinona. Maassa aiotaan lisätä henkilökohtaisen yhdistetyn sosiaali- ja terveyspalveluiden budjetin käyttöä nykyisestä noin 15 000 kansalaisesta 100 000 kansalaiseen seuraavan viiden vuoden aikana. Ainoastaan sosiaalipalveluissa käytettävää henkilökohtaista budjettia käyttää jo yli 600 000 kansalaista Isossa-Britanniassa. Tämä määrä on lähes tuplaantunut viidessä vuodessa.

Englantilaisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa havaittiin, että henkilökohtaista budjetin piirissä olevat kokivat merkittävästi parempaa hoitoon liittyvää elämänlaatua sekä psykologista hyvinvointia. Henkilökohtainen terveysbudjetti ei lisännyt kustannuksia eikä vaikuttanut kuolleisuuteen tai yleiseen elämänlaatuun. Kaiken kaikkiaan henkilökohtainen terveysbudjetti havaittiin kustannustehokkaaksi verrattuna perinteisiin tapoihin järjestää ja rahoittaa hoitoja.

Isossa kirjallisuuskatsauksessa tutkittiin henkilökohtaisen budjetin käyttöä mielenterveyspalveluissa. Katsauksessa havaittiin enimmäkseen positiivisia tuloksia koskien asiakkaan päätäntävaltaa, elämänlaatua ja henkilökohtaisen budjetin kustannustehokkuutta.

Hyvät kokemukset henkilökohtaisesta budjetista ovat johtaneet sen käyttöönoton nopeaan kasvuun Isossa-Britanniassa.

Henkilökohtaisen budjetin hyödyt

Maakunta tai kunta
 • Vähentää palvelun järjestämisen kustannuksia jopa 25 %
 • Säästyy raskaalta kilpailutukselta ja siitä seuraavasta toimittajalukosta
 • Työn mielekkyys kasvaa kuntatyöntekijöiden keskuudessa
Palveluntuottaja
 • Laadukas toimija saa lisää asiakkaita ja myyntiä
 • Mahdollisuus erottautua tarjoamalla yksilöllisiä ja räätälöityjä palveluja
 • Voi liittyä palveluntuottajaksi milloin vain
Asiakas 
 • Parantunut itsemääräämisoikeus - ja ohjautuvuus
 • Lisääntyneet valinnan mahdollisuudet
 • Positiivinen vaikutus koettuun elämänlaatuun
 • Yksilöllisemmät ja räätälöidymmät palveluratkaisut
 • Läheisten lisääntynet vaikuttamismahdollisuudet

Lähteinä mm. 

Melanen R. 2017: Henkilökohtaisen budjetoinnin kokemuksia – systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö – SAMK.
Wirrman E. 2013: Personal budgets and health: a review of the evidence

Vaana Henkilökohtainen budjetti -ratkaisu

Ratkaisumme on rakennettu käyttäjä edellä.

Henkilökohtaisen budjetoinnin ratkaisumme sisältää:

 • Palveluntuottajan hakeutuminen palveluntuottajaksi
 • Henkilökohtaisen budjetin maksuliikenteen kunnan, asiakkaan ja palveluntuottajan välillä
 • Henkilökohtaisen budjetin palveluntuottajien vertailun

Tutustu ratkaisuihimme

Henkilökohtaisen budjetin palveluntuottajaportaali on käytössä Uudenmaan alueellisessa valinnanvapauskokeilussa.

Jätä meille yhteydenottopyyntö, jos haluat tutustua tarkemmin maksuliikenne- tai hallinnointiratkaisuihimme!
käytössä

Miksi Vaana?

Vaana on skaalautuva, sujuva, asiakaslähtöinen ja esteetön.

Avainasemassa henkilökohtaisessa budjetissa ovat räätälöidyt palvelut, vapaus valita sopiva palveluntuottaja sekä sujuva rahaliikenne. Tarjoamme kunnille ja maakunnille kokonaisvaltaisen työkalun henkilökohtaisen budjetin järjestämiseen ja hallinnointiin.

Alta löydät neljä hyvää perustetta, miksi valitset Vaanan yhteistyökumppaniksi henkilökohtaisessa budjetissa.

Skaalautuvuus

Henkilökohtaisen budjetin piirissä olevan asiakasmäärän kasvaessa on oltava helposti käytettävä sähköinen kanava asiakkaan tai tämän omaisen ja maakunnan liikelaitoksen väliseen asioimiseen.

Sujuva rahaliikenne 

Raha liikkuu järjestäjän ja palveluntuottajan välillä tehokkaasti niin, että henkilökohtaisen budjetin rahaa voidaan käyttää vain asiakassuunnitelman mukaisiin palveluihin.

Asiakaslähtöisyys

Asiakkaan palveluiden räätälöiminen yksilölliseksi kokonaisuudeksi lisää asiakkaan itsemääräämisvaltaa ja mahdollistaa merkittäviä kustannussäästöjä.

Esteettömyys

Hyödynnämme kehitystyössä W3C-standardeja ja kohderyhmähaastatteluja, jotta työkalumme ovat myös erityisryhmien, kuten sokeiden ja heikkonäköisten, ikääntyneiden sekä vammaisten käyettävissä.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kerromme mielellämme lisää henkilökohtaisesta budjetista ja henkilökohtaisen budjetin sähköisistä hallintatyökaluista.

Käytämme antamianne yhteystietoja vain yhteydenottoon.