Palveluntuottajat

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajien haasteet

Onnistuneen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan yritystoiminnan kulmakivi on korkea käyttöäaste. Hammaslääkärivastaanotto ei pyöri, jos vastaanottolistat ovat puoliksi tyhjillään. Vuodenaikojen syklisyys, poliittinen epävarmuus ja kireä kilpailu syövät palveluntuottajien elinkeinoa.

Pikalinkit palveluihimme

Linkit avaavat uuden ikkunan selaimeesi.

Palveluseteli sosiaali- ja terveyspalvelutuottajille

Palveluseteli on kunnan kuntalaiselle myöntämä maksuseteli, jolla tämä voi ostaa tarvitsemansa sosiaali- tai terveyspalvelun valitsemaltaan yksityiseltä yritykseltä. Palveluntuottajalle tämä merkitsee sitä, että tämä pääsee tuottamaan kunnan järjestämisvastuun alla olevia palveluita.

Useat palveluntuottajistamme ovat pieniä tai keskisuuria yrityksiä, joiden liikevaihto on kasvanut palvelusetelitoiminnan myötä. Tämä on puolestaan mahdollistanut toiminnan laajentamisen.

Miksi liittyä palveluntuottajaksi?

Onnistuneen sosiaali-, terveys-, ja hyvinvointialan yritystoiminnan kulmakivi on korkea käyttöäaste. Hammaslääkärivastaanotto ei pyöri, jos vastaanottolistat ovat puoliksi tyhjillään. Vuodenaikojen syklisyys, poliittinen epävarmuus ja kireä kilpailu syövät palveluntuottajien elinkeinoa.

Lisämyynti 

Palvelusetelillä palveluntuottajalle avautuu täysin uusi tulonlähde, kun yritykset pääsevät tuottamaan kuntien järjestämisvastuulla olevia palveluita. Tämä johtaa siihen, että palveluntuottajien käyttöaste paranee, mikä puolestaan johtaa parempaan kannattavuuteen, kun työjärjestykseen ei jää tyhjiä aikoja. 

Selvityksemme mukaan palvelusetelituottajista 91,6 % on saanut uusia asiakkaita palvelusetelin kautta.

Nopea rahan kierto

Et joudu odottamaan viikkoja tai kuukausia laskuttamisen jälkeen, että kunta maksaa sinulle palveluistasi. 

Maksamme sinulle jopa kahdesti viikossa verkkopalvelussa tehdyt veloituksesi palvelun tuottamisen jälkeen, minkä vuoksi rahavirtojen ennakoiminen paranee ja kirjanpito helpottuu.

Ei ylimääräistä paperityötä

Tuotettujen palveluiden veloitukset hoituvat kätevästi modernissa verkkopankkia muistuttavassa OmaVaana-verkkopalvelussa (otetaan käyttöön kaikilla palveluntuottajilla viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä). 

Automaattiset tilityslaskelmat sähköpostissasi toimivat tositteina kirjanpitoon.

Usein kysyttyä

Tuottajaksi liittyminen tapahtuu viidessä vaiheessa:

 1. Kunta päättää sähköisen palvelusetelin käyttöönotosta
 2. Kunta tiedottaa (verkkosivuillaan ja mahdollisesti paikallislehdessä) palveluntuottajien hausta palvelusetelituottajiksi
 3. Palveluntuottajat tekevät kunnalle hakemuksen palveluntuottajaksi liittymisestä
 4. Kunnan hyväksymät palveluntuottajat rekisteröityvät Vaanan verkkopalveluun.
 5. Vaana lähettää hyväksytyille palveluntuottajille linkin, jonka kautta verkkopalveluun voi liittyä.
  Vaana perehdyttää palveluntuottajan verkkopalvelun käytössä ja palveluseteleiden käyttö sekä veloittaminen voi alkaa.

Kunnat hyväksyvät jatkuvasti uusia palveluntuottajia sen jälkeen, kun palveluseteli on otettu kunnassa käyttöön.

Vaanan asiakaspalvelu auttaa kaikissa vaiheissa. Meiltä voi rohkeasti kysyä lisää!

Autamme sinua mielellämme olemalla puolestasi yhteydessä kuntaan! Täytä tällä sivulla oleva lomake tai ole yhteydessä asiantuntijoihimme Elisa Miettiseen tai Maria Erkheikki-Kurttiin, joiden yhteystiedot löydät täältä.

Jotta kunta voi hyväksyä yrityksen palvelusetelipalvelutuottajaksi, on yrityksen noudatettava kunnan määrittämää sääntökrjaa palvelusetelitoiminnasta ja lisäksi yleensä vähintään:

 1. Noudatettava palvelusetelilakia, lakia julkisista hankinnoista ja lakia palvelusetelillä tuotettavista sosiaali- tai terveyspalveluista
 2. Huolehdittava lakisääteisistä työnantajan sosiaalivakuutusmaksuista, YEL-vakuutuksesta ja muista työnantajan velvotteista
 3. Oltava saamatta julkista tukea palvelusetelillä tuotettaviin palveluihin
 4. Vastattava alihankkijoiden toiminnasta
 5. Esitettävä ainakin seuraavat dokumentit kunnalle
  1. Selvitys merkinnästä ennakkoperintä- ja työnantajarekisterissä
  2. Kaupparekisteriote
  3. Tilinpäätöstiedot tai muu luotettava selvitys yhtiön vakavaraisuudesta
  4. Todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista
  5. Todistus lakisääteisten maksujen suorittamisesta vakuutusyhtiöltä

Tämän lisäksi yritykselle kertyy palvelukohtaisia vaatimuksia, joissa on eroavaisuuksia riippuen mitä palvelua tuottaa (esim. varhaiskasvatus, suun terveydenhuolto, kotihoito)

Vaana saa kunnalta tiedon hyväksytyistä palveluntuottajista. Lähetämme tämän jälkeen palveluntuottajalle sähköpostitse linkin, jonka kautta voi liittyä Vaanan verkkopalveluun.

Verkkopalveluun liittymisessä kysytään yrityksen perustiedot, tili- ja maksutiedot sekä palvelukohtaiset hinnastot.

Maksamme palveluntuottajan tekemät tilitykset kaksi kertaa viikossa: maanantaisin ja torstaisin. Tilitykset tulee tehdä päivää ennen Vaanan maksupäivää, jotta tilitykset ehtivät maksettavaksi. Rahojen tulisi näkyä palveluntuottajan ilmoittamalla tilillä maksupäivänä noin klo 17–18. Mikäli näille päiville osuu kansallinen pyhäpäivä, siirtää Vaana rahat edeltävänä pankkiarkipäivänä.

Pienin kerralla maksettava tilitys on 40€.

Palveluntuottajalla on mahdollisuus valita, että rahat siirtyvät kerran kuussa valitsemanaan päivänä.

Kunta ei todennäköisesti ole vielä toimittanut meille tietoa siitä, että olet hyväksytty palveluntuottajaksi. Lähetämme sinulle linkin, jolla voit rekisteröityä palveluumme heti, kun saamme tiedon siitä!

Olemme huomanneet, että mikäli palveluseteleiden käyttöönoton edellytyksenä olisivat pitkäkestoiset, kalliit ja raskaat IT-järjestelmät, eivät etenkään pienet ja keskisuuret kunnat olisi valmiita ottamaan palveluseteliä käyttöön. Emme lähtökohtaisesti halua luoda raskaita ja kalliita järjestelmiä, emmekä eriarvoistaa kuntia maksukykynsä mukaan, minkä vuoksi haluamme tarjota kunnille ratkaisun, joka on otettavissa kaikkialle käyttöön ilman merkittäviä kustannuksia.

Teemme jatkuvaa ja aktiivista työtä palvelusetelien käyttöönoton lisäämiseksi kunnissa, mikä johtaa palveluja tuottaville yrityksille kokonaan uuteen tulonlähteeseen ja mahdollisuuteen parantaa käyttöastetta ja kannattavuutta.

Koemme, että tämä on paras liiketoimintamalli, jolla edistämme suomalaisten sote-palveluiden kilpailukykyä parantamalla kansalaisen saamien palvelujen valinnanvapautta, saatavuutta ja laatua samalla säästäen kustannuksia verrattuna kunnan omaan tuotannon kustannuksiin.

Ymmärrämme turhautumisen. Teemme jatkuvasti työtä sen eteen, että voisit keskittyä olennaiseen – asiakkaittesi auttamiseen. Olemmekin Vaanan asiakastyytyväisyyskyselyissä saaneet eniten palautetta järjestelmämme helppoudesta ja selkeydestä. Toiseksi eniten palautetta on saanut verkkopalvelumme toimivuus ja sujuvuus.

Järjestelmä palveluiden tilitykseen ja rahansiirtoihin automatisoi huomattavan määrän toimituksia laskutuksessa, mikä loppujen lopuksi säästää sinun aikaasi. Ilman kevyttä verkkopankin tapaista verkkopalvelua kuluisi laskutukseen huomattava enemmän aikaa käsityönä, minkä lisäksi raha liikkuisi kunnan ja palveluntuottajan välillä huomattavasti hitaammin kuin kerran kahdessa viikossa.

Asiakaspalvelumme auttaa maksutta kaikissa sinua askarruttavissa kysymyksissä!

Vaana asiakaspalvelu
040 172 3700
asiakaspalvelu@vaana.fi

Asiakaspalvelumme on aina tukenasi

Autamme maksuttomasti niin ongelmatilanteissa kuin arjessa!

Olemme otettuja toistuvasta kiitoksesta, jota asiakaspalvelumme saa asiakastyytyväisyyskyselyissämme. Ole rohkeasti yhteydessä!

040 172 3700*
asiakaspalvelu@vaana.fi

Aukioloajat
ma–to klo 9–15
pe 10–15

Iso Roobertinkatu 21 A 2, 00120 HELSINKI

`*soitto maksaa normaalin GSM-puhelun verran