Palveluseteli

Mikä on palveluseteli?

Palveluseteli on lakisääteinen ja kätevä tapa kunnalle järjestää palveluja oman tuotannon ja ostopalvelujen rinnalla.

Palveluseteli perustuu palvelusetelilakiin, jonka mukaan monia kunnan palveluja, kuten sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatuspalveluja, voidaan järjestää palvelusetelillä. Tällöin palveluiden tuottamisesta vastaavat kunnan hyväksymät yksityiset palveluntuottajat kunnan oman palvelutuotannon rinnalla. 

Ideana on, että kunta myöntää kuntalaiselle maksusitoumuksen, eli palvelusetelin, jolla tämä voi hankkia tarvitsemansa palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta, kuten kotihoitoyritykseltä, päiväkodilta tai yksityiseltä lääkäriasemalta. Kuntalainen voi näin valita itse, kuka palvelun hänelle tuottaa, missä ja milloin.

Sähköisessä palvelusetelissä ei  ole kyse oikeasta fyysisestä setelistä, vaan tietojärjestelmissä näkyvästä luvasta maksaa palvelu asiakkaan eli kuntalaisen valitsemalle palveluntuottajalle. Palvelusetelin arvo voi kattaa ostetun palvelun kokonaan tai osittain, jolloin kuntalainen maksaa palveluntuottajalle omavastuuosuuden.

Palvelusetelin tarkoituksena on lisätä kuntalaisen valinnanvapautta, parantaa kuntalaisten palvelujen saatavuutta sekä edistää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Sähköistä palveluseteliä käytetään usein kunnissa esimerkiksi jonojen ja hoidon odotusaikojen lyhentämiseen sekä hallinnollisen taakan keventämiseen.

Pikalinkit palveluihimme

Linkit avaavat uuden ikkunan selaimeesi.

Palveluseteli palveluiden järjestämistapana

Palveluseteliä voidaan käyttää muun muassa seuraaviin palveluihin.

Elokuussa 2009 voimaan astunut palvelusetelilaki mahdollistaa lähes kaikkien sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen palvelusetelillä.

Palvelusetelilain tarkoituksena on

  • lisätä kuntalaisen valinnanvapautta
  • parantaa kuntalaisten palvelujen saatavuutta
  • edistää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä

Kunnat hyväksyvät ja ylläpitävät rekisteriä yksityisistä palveluntuottajista, jotka voivat vastaanottaa palveluseteleitä. Kuntien tehtävä on tuotteistaa palvelusetelillä hankittavat palvelut ja määritellä palvelusetelille arvo. Tietyissä laissa määritellyissä sosiaali- ja terveyspalveluissa palveluseteli kattaa palveluntuottajan kustannukset kokonaan, eikä kuntalaiselle jää maksettavaksi omavastuuosuutta.

Palvelusetelilain mukaan kuntalaisella on oikeus kieltäytyä tarjotusta palvelusetelistä. Tällöin kunnan täytyy järjestää vastaava palvelu joko omana tuotantona tai ostopalveluna. Palveluseteliä ei voida myöntää henkilölle, joka ei kykene itse käyttämään valinnanvapauttaan.

Palveluseteliä käyttää tällä hetkellä lähes 80 prosenttia Suomen kunnista. Yleisimmin setelillä järjestetään sosiaalipalveluita, kuten kotihoitoa ja omaishoitajan sijaispalveluita. Setelin käyttö on yleistymässä myös varhaiskasvatus- ja terveyspalveluissa, etenkin suun terveydenhuollossa, perusterveydenhuollossa ja päivähoidossa. 

Maakunta- ja sote-uudistuksen kariutumisen myötä palvelusetelin ja henkilökohtaisen budjetin käyttö tulee laajenemaan entisestään Suomessa. Palvelusetelillä voidaan Kuntaliiton kunnille teettämän kyselyn mukaan saavuttaa hyväksymättä jääneen sote-uudistuksen tavoitteita jo nykyisen lainsäädännön pohjalta. 

Hallitusohjelmassa on linjattu kesäkuussa 2019, että palvelusetelilakia tullaan uudistamaan. Hallitusohjelmaan voi tutustua tästä linkistä

Kiinnostaako, mitä kunnissa ajatellaan palvelusetelipalveluiden laadusta? Entä parantaako palvelusetelin käyttöönotto todella palveluiden saatavuutta?

Lataa 16-sivuinen selvityksemme, jossa avataan kyselytutkimuksen keinoin palvelusetelin nykytilaa ja keskeisiä haasteita.

Lataa ilmainen selvitys
Sydänsilmäinen kettu laskuvarjossa

Palvelusetelin hyödyt

Kunta tai kuntayhtymä

Palveluntuottaja

Asiakas

Lue myös setelin hyödyistä sairaanhoitopiireille ja kuntayhtymille.

Vaana Palveluseteli – Johtava palvelusetelijärjestelmä

Olemme kehittäneet sähköistä palveluseteliä jo yli kymmenen vuotta yhdessä kuntien, kuntalaisten ja palveluntuottajien kanssa. Ratkaisumme on rakennettu käyttäjä edellä ja kattaa kaikki osapuolet:

OmaVaana on Suomen johtava palvelusetelijärjestelmä.

Kunta tai kuntayhtymä tuotteistaa ja jakaa palvelusetelit OmaVaana-verkkopalvelussa
Kuntalainen maksaa valitsemalleen palveluntuottajalle Vaana Palvelusetelillä
Palveluntuottaja veloittaa seteliä OmaVaana-verkkopalvelussa saaden tilityksensä Vaanalta

Internetpohjaisen Vaana Palvelusetelin käyttö on helppoa ja kustannustehokasta kaikille osapuolille. Sähköisen palvelusetelin ansiosta ostolaskujen käsittely kunnissa poistuu ja palvelusetelitoiminnan hallinnointi kevenee.

Vaanan tarjoama palveluseteliratkaisu kattaa myös kuntien lakisääteisen palveluntuottajaportaalin ylläpidon. Kansallisesta käyttökohdehausta löytyvät kaikki palveluseteliä vastaanottavat palveluntuottajat seteleiden myöntäjätahojen ja hankittavien palveluiden mukaan.

Kiinnostuitteko Vaana Palvelusetelistä?

Kolme hyvää syytä valita Vaana Palveluseteli

Kustannustehokas

Emme halua, että hinta muodostuisi esteeksi palvelusetelin käyttöönotolle. Siksi tarjoamme kunnille markkinoiden kustannustehokkaimman ratkaisun palveluseteleiden hallinnointiin.

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää hinnoistamme!

Nykyaikainen käytettävyys

Alalla on totuttu siihen, että IT-järjestelmistä maksetaan järkyttäviä summia. Silti järjestelmät näyttävät ja tuntuvat 10 vuotta aikaansa jäljessä olevilta.

Mielestämme asian ei tarvitse olla näin – siksi syntyi OmaVaana.

Kokenut asiakaspalvelu

Kokenein ja alan ainoa niin asiakkaita, palveluntuottajia kuin kuntiakin palveleva asiakaspalvelumme on korkean asiakastyytyväisyytemme kulmakivi.

Autamme kaikissa palveluseteliin liittyvissä asioissa. Maanantaista torstaihin kello 10–14.

Vaanan logo

OmaVaana – Kokonaisvaltainen palvelusetelijärjestelmä

Olemme uudistaneet palvelusetelijärjestelmämme vuonna 2018. Lopputuloksena on käytettävyydeltään nykyaikaisin järjestelmä palvelusetelien hallinnoimiseen.

OmaVaana on rakennettu käyttäjä edellä yhdessä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden sekä kansalaisten kanssa yli kymmenen vuoden vankalla ammattitaidolla. Halusimme, että tarjolla olisi kerrankin tietojärjestelmä, joka ei ketuta. 

OmaVaana on kunnalle ja kuntayhtymälle kokonaisvaltainen valinnanvapausratkaisu. Helppokäyttöinen ratkaisumme kattaa työkalut sekä palvelusetelin että henkilökohtaisen budjetin järjestämiseen ja hallinnointiin. 

Järjestelmämme on kevytkustannustehokas ja helppo ottaa käyttöön ilman kalliita ja raskaita teknologiainvestointeja. Mikä tärkeintä, OmaVaana mahdollistaa hallitun valinnanvapauden ja auttaa kuntaa pitämään langat aina kunnan omissa käsissä. 

Kerromme mielellämme lisää ja autamme teitä löytämään juuri teille sopivan ratkaisun. 

Ota meihin yhteyttä

Haluatko keskustella ratkaisuistamme asiantuntijan kanssa? Ota meihin yhteyttä niin kerromme lisää!