Palveluseteli

Mikä on palveluseteli?

Palveluseteli on yksi sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistapa kunnissa. Sen keskeisenä ajatuksena on lisätä kuntalaisten valinnanvapautta. 

Ideana on, että kunta myöntää kuntalaiselle maksusitoumuksen, palvelusetelin, jolla tämä voi hankkia tarvitsemansa sosiaali- tai terveyspalvelun kunnan hyväksymältä yksityiseltä palveluntuottajalta, kuten kotihoitoyritykseltä tai yksityiseltä lääkäriasemalta. Kuntalainen voi näin valita itse kuka palvelun hänelle tuottaa, missä ja milloin. 

Palvelusetelin arvo voi kattaa ostetun palvelun kokonaan tai osittain, jolloin kuntalainen maksaa palveluntuottajalle omavastuuosuuden. 

Pikalinkit palveluihimme

Linkit avaavat uuden ikkunan selaimeesi.

Palvelusetelin käyttö

Mihin palveluihin palveluseteliä käytetään?

Palveluseteliä voidaan käyttää muun muassa seuraaviin palveluihin.

Palvelusetelilaki

Elokuussa 2009 voimaan astunut palvelusetelilaki mahdollistaa lähes kaikkien sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen palvelusetelillä. Palvelusetelilain tarkoituksena on

 • lisätä kuntalaisen valinnanvapautta
 • parantaa kuntalaisten palvelujen saatavuutta
 • edistää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä

Kunnat hyväksyvät ja ylläpitävät rekisteriä yksityisistä palveluntuottajista, jotka voivat vastaanottaa palveluseteleitä. Kuntien tehtävä on tuotteistaa palvelusetelillä hankittavat palvelut ja määritellä palvelusetelille arvo. Tietyissä laissa määritellyissä sosiaali- ja terveyspalveluissa palveluseteli kattaa palveluntuottajan kustannukset kokonaan, eikä kuntalaiselle jää maksettavaksi omavastuuosuutta.

Palvelusetelilain mukaan kuntalaisella on oikeus kieltäytyä tarjotusta palvelusetelistä. Tällöin kunnan täytyy järjestää vastaava palvelu joko omana tuotantona tai ostopalveluna. Palveluseteliä ei voida myöntää henkilölle, joka ei kykene itse käyttämään valinnanvapauttaan.

Palveluseteli Suomessa

Palveluseteliä käyttää tällä hetkellä noin kolmannes Suomen kunnista. Yleisimmin setelillä järjestetään sosiaalipalveluita, kuten kotihoitoa ja omaishoitajan sijaispalveluita. Setelin käyttö on yleistymässä myös varhaiskasvatus- ja terveyspalveluissa, etenkin suun terveydenhuollossa, perusterveydenhuollossa ja päivähoidossa. 

Palvelusetelin hyödyt

Kunta
 • Säästää kustannuksia
 • Lisää alueellista elinvoimaa
 • Parantaa palveluiden saatavuutta
Palveluntuottaja
 • Lisää myyntiä
 • Parantaa käyttöastetta
 • Edesauttaa pienyritysten asemaa
Asiakas
 • Nopeuttaa pääsyä hoitoon
 • Lisää valinnanvapautta
 • Parantaa palvelukokemusta

Vaana Palveluseteli

Olemme kehittäneet sähköistä palveluseteliä jo yli kymmenen vuotta yhdessä kuntien ja palveluntuottajien kanssa. Vuonna 2010 markkinoille tullut Vaana Palveluseteli on nyt käytössä yli 70 kunnassa, joiden alueella asuu yli miljoona ihmistä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen sähköisellä palvelusetelillä kattaa kaikki osapuolet: kunnan, kuntalaisen ja palveluntuottajat. 

Internet-pohjaisen palvelusetelin käyttö on helppoa ja kustannustehokasta kaikille osapuolille. Sähköisen palvelusetelin ansiosta ostolaskujen käsittely kunnissa poistuu ja palvelusetelitoiminnan hallinnointi kevenee.

Vaanan tarjoama palveluseteliratkaisu kattaa myös kuntien lakisääteisen palveluntuottajaportaalin ylläpidon. Kansallisesta käyttökohdehausta löytyvät kaikki Palveluseteliä vastaanottavat palveluntuottajat seteleiden myöntäjätahojen ja hankittavien palveluiden mukaan.

Vaana Palveluseteli on kevyt sähköinen ratkaisu, joka ei edellytä järjestelmäintegraatioita eikä teknologiainvestointeja. Ratkaisu on vaivaton ja nopea ottaa käyttöön ilman erillisiä järjestelmähankkeita.

 • kunta tuotteistaa ja jakaa palvelusetelit verkkopalvelussa
 • kuntalainen maksaa valitsemalleen palveluntuottajalle Palvelusetelillä
 • palveluntuottaja veloittaa seteliä verkkopalvelussa saaden tilityksensä Vaanalta

OmaVaana – uudistettu verkkopalvelu

Uudistamme Vaana Palveluseteleiden verkkopalvelua. Lopputuloksena on käytettävyydeltään nykyaikaisin palvelusetelijärjestelmä.

OmaVaana-palvelu on tällä hetkellä pilottivaiheessa. Pilotissa ovat tällä hetkellä mukana Vaasa, Kuopio, Rovaniemi ja Kemijärvi.  

Kiinnostuitko tai haluatko mukaan pilottiin? Ota yhteyttä sote-asiantuntijaamme Elisa Miettiseen.

Alta voit vilkaista ennakkoon, miltä OmaVaana näyttää. Klikkaa kuva suuremmaksi. 

Miksi Vaana Palveluseteli?

Kustannustehokas

Emme halua, että hinta muodostuisi esteeksi palvelusetelin käyttöönotolle. Siksi tarjoamme kunnille markkinoiden kustannustehokkaimman ratkaisun palveluseteleiden hallinnointiin. 

Asukaspohjaiset vuosilisenssit alkaen 1800/vuosi. 

Laske palvelusetelin käyttöönoton ja jatkuvan kustannukset hinta tästä linkistä.

Nykyaikainen käytettävyys

Alalla on totuttu siihen, että IT-järjestelmistä maksetaan järkyttäviä summia. Silti järjestelmät näyttävät ja tuntuvat 10 vuotta aikaansa jäljessä olevilta.

Mielestämme asian ei tarvitse olla näin – siksi syntyi OmaVaana.

Kokenut asiakaspalvelu 

Kokenein ja alan ainoa niin asiakkaita, palveluntuottajia kuin kuntiakin palveleva asiakaspalvelumme on korkean asiakastyytyväisyytemme kulmakivi. 

Autamme kaikissa palveluseteliin liittyvissä asioissa. Maanantaista torstaihin kello 9–15 (pe 10–15).

Jätä yhteydenottopyyntö

Keskustelemme mielellämme kanssanne palvelusetelistä.

Käytämme antamianne yhteystietoja vain yhteydenottoon.