Palveluseteli

Mikä on palveluseteli?

Palveluseteli on lakisääteinen ja kätevä tapa kunnalle järjestää palveluja oman tuotannon ja ostopalvelujen rinnalla.

Palveluseteli perustuu palvelusetelilakiin, jonka mukaan monia kunnan palveluja, kuten sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatuspalveluja, voidaan järjestää palvelusetelillä. Tällöin palveluiden tuottamisesta vastaavat kunnan hyväksymät yksityiset palveluntuottajat.

Ideana on, että kunta myöntää kuntalaiselle maksusitoumuksen, palvelusetelin, jolla tämä voi hankkia tarvitsemansa palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta, kuten kotihoitoyritykseltä, päiväkodilta tai yksityiseltä lääkäriasemalta. Kuntalainen voi näin valita itse kuka palvelun hänelle tuottaa, missä ja milloin.

Palvelusetelissä ei  ole kyse oikeasta fyysisestä setelistä, vaan tietojärjestelmissä näkyvästä luvasta maksaa palvelu asiakkaan eli kuntalaisen valitsemalle palveluntuottajalle. Palvelusetelin arvo voi kattaa ostetun palvelun kokonaan tai osittain, jolloin kuntalainen maksaa palveluntuottajalle omavastuuosuuden.

Palvelusetelin tarkoituksena on lisätä kuntalaisen valinnanvapautta, parantaa kuntalaisten palvelujen saatavuutta sekä edistää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Sähköistä palveluseteliä käytetään usein kunnissa esimerkiksi jonojen ja hoidon odotusaikojen lyhentämiseen sekä hallinnollisen taakan keventämiseen.

Pikalinkit palveluihimme

Linkit avaavat uuden ikkunan selaimeesi.

Palvelusetelin käyttö

Mihin palveluihin palveluseteliä käytetään?

Palveluseteliä voidaan käyttää muun muassa seuraaviin palveluihin.

Palvelusetelilaki

Elokuussa 2009 voimaan astunut palvelusetelilaki mahdollistaa lähes kaikkien sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen palvelusetelillä. Palvelusetelilain tarkoituksena on

 • lisätä kuntalaisen valinnanvapautta
 • parantaa kuntalaisten palvelujen saatavuutta
 • edistää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä

Kunnat hyväksyvät ja ylläpitävät rekisteriä yksityisistä palveluntuottajista, jotka voivat vastaanottaa palveluseteleitä. Kuntien tehtävä on tuotteistaa palvelusetelillä hankittavat palvelut ja määritellä palvelusetelille arvo. Tietyissä laissa määritellyissä sosiaali- ja terveyspalveluissa palveluseteli kattaa palveluntuottajan kustannukset kokonaan, eikä kuntalaiselle jää maksettavaksi omavastuuosuutta.

Palvelusetelilain mukaan kuntalaisella on oikeus kieltäytyä tarjotusta palvelusetelistä. Tällöin kunnan täytyy järjestää vastaava palvelu joko omana tuotantona tai ostopalveluna. Palveluseteliä ei voida myöntää henkilölle, joka ei kykene itse käyttämään valinnanvapauttaan.

Palveluseteli Suomessa

Palveluseteliä käyttää tällä hetkellä lähes 80 prosenttia Suomen kunnista. Yleisimmin setelillä järjestetään sosiaalipalveluita, kuten kotihoitoa ja omaishoitajan sijaispalveluita. Setelin käyttö on yleistymässä myös varhaiskasvatus- ja terveyspalveluissa, etenkin suun terveydenhuollossa, perusterveydenhuollossa ja päivähoidossa. 

Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä palveluseteli muuttuu sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakasseteliksi. Uudistuksen tultua voimaan esimerkiksi varhaiskasvatuspalveluja voidaan edelleenkin järjestää palvelusetelillä. Asiakasseteli on tarkoitus ottaa käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollossa vuonna 2022. 

Palvelusetelillä voidaan Kuntaliiton kunnille teettämän kyselyn mukaan saavuttaa sote-uudistuksen tavoitteita jo nykyisen lainsäädännön pohjalta. 

Palvelusetelin hyödyt

Kunta
 • Säästää kustannuksia
 • Lisää alueellista elinvoimaa
 • Parantaa palveluiden saatavuutta
Palveluntuottaja
 • Lisää myyntiä
 • Parantaa käyttöastetta
 • Edesauttaa pienyritysten asemaa
Asiakas
 • Nopeuttaa pääsyä hoitoon
 • Lisää valinnanvapautta
 • Parantaa palvelukokemusta
Lue myös setelin hyödyistä maakunnille ja sairaanhoitopiireille

Vaana Palveluseteli – Yli 10 vuoden kokemuksella

Olemme kehittäneet sähköistä palveluseteliä jo yli kymmenen vuotta yhdessä kuntien ja palveluntuottajien kanssa. Vuonna 2010 markkinoille tullut Vaana Palveluseteli on nyt käytössä yli 70 kunnassa, joiden alueella asuu yli miljoona ihmistä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen Vaanan sähköisellä palvelusetelillä kattaa kaikki osapuolet: kunnan, kuntalaisen ja palveluntuottajat. 

 • kunta tuotteistaa ja jakaa palvelusetelit verkkopalvelussa
 • kuntalainen maksaa valitsemalleen palveluntuottajalle Vaana Palvelusetelillä
 • palveluntuottaja veloittaa seteliä verkkopalvelussa saaden tilityksensä Vaanalta

Internet-pohjaisen palvelusetelin käyttö on helppoa ja kustannustehokasta kaikille osapuolille. Sähköisen palvelusetelin ansiosta ostolaskujen käsittely kunnissa poistuu ja palvelusetelitoiminnan hallinnointi kevenee.

Vaanan tarjoama palveluseteliratkaisu kattaa myös kuntien lakisääteisen palveluntuottajaportaalin ylläpidon. Kansallisesta käyttökohdehausta löytyvät kaikki palveluseteliä vastaanottavat palveluntuottajat seteleiden myöntäjätahojen ja hankittavien palveluiden mukaan.

Vaana Palveluseteli on kevyt sähköinen ratkaisu, joka ei edellytä järjestelmäintegraatioita eikä teknologiainvestointeja. Ratkaisu on vaivaton ja nopea ottaa käyttöön ilman erillisiä järjestelmähankkeita.

Kolme hyvää syytä valita Vaana Palveluseteli

Kustannustehokas

Emme halua, että hinta muodostuisi esteeksi palvelusetelin käyttöönotolle. Siksi tarjoamme kunnille markkinoiden kustannustehokkaimman ratkaisun palveluseteleiden hallinnointiin. 

Asukaspohjaiset vuosilisenssit alkaen 1800/vuosi. 

Laske palvelusetelin käyttöönoton ja jatkuvan kustannukset hinta tästä linkistä.

Nykyaikainen käytettävyys

Alalla on totuttu siihen, että IT-järjestelmistä maksetaan järkyttäviä summia. Silti järjestelmät näyttävät ja tuntuvat 10 vuotta aikaansa jäljessä olevilta.

Mielestämme asian ei tarvitse olla näin – siksi syntyi OmaVaana.

Kokenut asiakaspalvelu 

Kokenein ja alan ainoa niin asiakkaita, palveluntuottajia kuin kuntiakin palveleva asiakaspalvelumme on korkean asiakastyytyväisyytemme kulmakivi. 

Autamme kaikissa palveluseteliin liittyvissä asioissa. Maanantaista torstaihin kello 9–15 ja perjantaisin klo 10–15.

OmaVaana – Suomen johtava palvelusetelijärjestelmä

Olemme uudistaneet palveluseteliratkaisumme vuonna 2018. Lopputuloksena on käytettävyydeltään 
nykyaikaisin palveluseteli- ja valinnanvapausjärjestelmä

OmaVaana on rakennettu käyttäjä edellä yhdessä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa yli kymmenen vuoden vankalla ammattitaidolla. Ratkaisumme kattaa työkalut sekä palvelusetelin, asiakassetelin että henkilökohtaisen budjetin järjestämiseen ja hallinnointiin. 

Järjestelmämme on kevytkustannustehokas ja helppo ottaa käyttöön.  Alla olevista kuvista voitte vilkaista, miltä uusittu järjestelmämme näyttää. 

Kiinnostuitteko? Otattehan yhteyttä!

Jätä yhteydenottopyyntö

Keskustelemme mielellämme kanssanne palvelusetelistä ja Suomen johtavasta palvelusetelijärjestelmästä.

Käytämme antamianne yhteystietoja vain yhteydenottoon.