Referenssi

Case Porvoo – Palveluseteli laajensi hoitovalikoimaa

Haaste

Porvoon seudun asukkaille haluttiin tarjota yksilöllisempää palvelua ja lisää valinnanvapautta terveys- ja sosiaalipalveluissa. Tavoitteena oli, että esimerkiksi kotihoitoa tarvitseva vanhus voisi valita omaa äidinkieltään puhuvan hoitajan, jonka kanssa muodostaa pysyvän hoitosuhteen. 

”Markkinoimme palveluseteliä yrittäjille kehittääksemme kuntien ja yritysten välistä yhteistyötä ja seudun elinkeinoelämää. Yrittäjämme ovat esitelleet palveluitaan vanhusten viikolla ja erilaisissa hyvinvointitapahtumissa”, kertoo Porvoon kehittämispäällikkö Päivi Mäkimartti.

Ratkaisu

Palveluseteli otettiin käyttöön omaishoidon kokeiluna vuonna 2009. Yhteistyö Vaanan (ent. Smartum) kanssa alkoi vanhusten kotihoidossa vuonna 2012. 

”Setelin käyttöönottoa edelsi kehitysyhtiö Posintran kanssa seudullisena yhteistyönä toteutettu hanke, jossa tuotteistettiin kuntien hoitopalvelut ja laskettiin niiden tuotantokustannukset konsulttiyritys Deloitten avustuksella”, kertoo Heli Peltola kehittämisyhtiö Posintrasta.

 Laskennan perusteena käytettiin työaikaseurantaa, jonka jokainen kunta toteutti itsenäisesti. Tämän jälkeen kuntien edustajat määrittelivät yhdessä palvelusetelin arvon tasolle, joka oli kannattava sekä asiakkaan että palveluntarjoajan näkökulmasta.

Toteutus

Porvoon seudulla sähköistä palveluseteliä voi käyttää kunnasta riippuen myös lapsiperheiden kotihoidossa sekä vammaisten palveluissa ja omaishoidossa. Pian Vaana Palveluseteli (ent. Smartum Palveluseteli) otetaan käyttöön myös  avokuntoutuksessa, rintamaveteraanien palveluissa ja kuntoutuksessa, suun terveydenhuollossa sekä yleislääkärin vastaanottopalveluissa. 

Yleisin käyttökohde setelille on vanhusten käyttämä suihkuapu ja muut pienet toimenpiteet.  Setelin käytön sopivuus arvioidaan jokaisen asiakkaan kohdalla. 

”Käymme läpi listan palveluntarjoajista ja asiakas tekee valintansa itse. Seteli myönnetään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Tähän mennessä kaikki on sujunut hyvin eikä kukaan ole vielä halunnut vaihtaa valitsemaansa yrittäjää”, sanoo Porvoon kaupungin palvelukoordinaattori Irene Korhonen.

Lopputulos

”Parasta palvelusetelikäytännössä on, että se on laajentanut palveluvalikoimaamme ja tarjonnut uusia mahdollisuuksia yrittäjillemme”, Mäkimartti sanoo. 

Vaikka palvelujen tunnettuudessa on vielä parantamista, ovat yrittäjät saaneet tätä kautta uusia asiakkaita. Seudullisen yhteistyön ansiosta yrittäjät voivat ilmoittautua yhdellä lomakkeella usean kunnan palveluntarjoajaksi. 

”Käytännöstä on tullut paljon kiitosta ja setelin käyttöaste kasvaa koko ajan”, Mäkimartti kertoo. Hänen mukaansa setelin käyttöasteen ja -kustannusten seuraaminen käy Vaanan palveluseteliratkaisun avulla entistä helpommin, eikä seteli ole tuonut kunnille lisäkustannuksia.


Vaana Palveluseteli Porvoon seudun kunnissa

  1. Valmisteluvaihe — Seudullinen yhteistyö Porvoon seudun kuntien kanssa (Porvoo, Loviisa, Askola, Lapinjärvi) valmisteluvaiheessa sekä Porvoon seudun kehittämisyhtiö Posintra Oy:n apu ja dialogi seudun yrittäjien kanssa.
  2. Kustannusten laskenta — Kunnan oman tuotannon kustannukset laskettiin, jotta palveluseteleiden arvo kyettiin määrittelemään oikein.
  3. Setelin käyttöönotto — Porvoossa (kotihoito, omaishoito), Loviisassa (kotihoito, omaishoito, vammaispalveluissa omaishoito ja henkilökohtainen avustaminen) sekä Askolassa (kotihoito, omaishoito).
  4. Asiakkaan valinta — Asiakkaalle (kuntalainen) tarjotaan palveluseteliä hänen tarvitsemassaan palvelussa vaihtoehtona kunnan itse tuottamalle palvelulle.
  5. Asiakkaan päätös — Asiakas päättää itse ottaako hän setelin vastaan. Jos hän ottaa setelin, hän valitsee palveluntuottajan palveluseteli.fi-portaalista ja saa tältä seteliä vastaan valitsemansa palvelun.
  6. Setelin veloitus — Palveluntuottaja veloittaa seteliä Vaana-verkkopalvelussa. Vaana tilittää veloitukset kunnan puolesta palveluntuottajalle.
  7. Toiminta laajenee — Porvoossa palveluseteli on otettu käyttöön myös lapsiperheiden tilapäiseen kotipalveluun ja keväällä 2014 veteraanien palveluihin. Loviisassa toimintaa laajennetaan suun terveydenhuoltoon ja Askolassa perusterveydenhuoltoon yleislääkärin vastaanottokäynteihin.

KUMPPANI: Porvoon seutu: Porvoon, Loviisan, Askolan ja Lapinjärven kunnat

CASE: Palvelusetelin käyttö sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa kunnan oman toiminnan ja ostopalvelujen rinnalla. Kunnasta riippuen seteli on käytössä vanhusten kotihoitopalveluissa, omaishoitajapalveluissa, lapsiperheiden kotiavussa, vammaispalveluissa ja tehostetussa palveluasumisessa.

TULOS: Palvelusetelin käyttöönotto on tarjonnut Porvoon seudun asukkaille uusia  hoitovaihtoehtoja kustannustasoa nostamatta. Hoitopalvelut tuotteistettiin ja palvelusetelin arvo määriteltiin kustannuslaskentaprosessin avulla. Setelin käyttöaste on kasvussa, mikä tietää uusia asiakkaita alueen yrittäjille.

Julkaistu Smartum-lehdessä 1/2014.

Päivittänyt Olli-Juhani Piri 1/2019