Kanta-ostopalveluvaltuutus käyttöön Vaanan ratkaisuihin

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Kanta-ostopalveluvaltuutus otetaan käyttöön Vaanan palveluseteli- ja valinnanvapausjärjestelmässä.

Vaana tarjoaa yhteistyössä Atostekin kanssa asiakkailleen mahdollisuuden luoda Kanta-arkistoon ostopalveluvaltuutuksia (OSVA) sekä tehdä niihin liittyviä kirjauksia. Merkintöjen tekeminen setelien myöntämisen ja käsittelyn yhteydessä tulee niin järjestäjille (kunta, kuntayhtymä, maakunta) kuin palveluntuottajillekin mahdolliseksi syksyllä 2018.

“Kantaan liittyminen ja ostopalveluvaltuutusten mahdollistaminen on tärkeää, jotta potilastieto kulkee saumattomasti hoito- ja hoivaketjussa. Meillä tavoitteena oli alusta lähtien toteuttaa liityntä mahdollisimman tehokkaasti niin, että pystymme jatkossakin olemaan kunnille ja maakunnille ylivoimaisesti kustannustehokkain vaihtoehto. Siksi yhteistyö Atostekin kanssa näyttäytyi erinomaisena vaihtoehtona kokonaan itse tekemiselle”, toteaa Vaanan toimitusjohtaja Matti Parpala.

Aluksi OSVA toimii terveyspalveluiden Kanta-arkistossa, myöhemmin myös sosiaalipalveluissa (Kansa).

“Odotamme Kansan käyttöönottoa innolla, sillä Vaana-järjestelmän käytöstä suuri osa liittyy nimenomaan sosiaalipalveluihin. Näemme Kansan myös oleelliseksi mm. henkilökohtaisen budjetin järjestämisessä“, Parpala jatkaa.

“Olemme iloisia, että Vaana päätti hyödyntää Kanta-asiantuntemustamme – uskomme vahvasti siihen, että erikoistuminen ja yhteistyö on paras tapa hoitaa asioita. Kun toimijat pystyvät keskittymään omaan ydinosaamiseensa, syntyy parempia palveluita”, sanoo Atostekin toimitusjohtaja Mika Torhola.

Lue lisää: Atostek eRA mukana tarjoamassa valinnanvapautta

Lue myös: Vaana ja Atostek Hoiva & Terveys -julkaisussa 9.10.2018

OSVA pähkinänkuoressa

Mikä OSVA?

Ostopalveluvaltuutuksen (OSVA) avulla terveyspalveluiden palveluntuottaja pääsee näkemään palveluseteliasiakkaan potilastiedot Kanta-palvelusta. Ostopalveluvaltuutuksen myöntää kunta palveluseteliä jakaessaan. Sosiaali- tai varhaiskasvatuksen palveluissa OSVA ei toistaiseksi ole käytössä.

Milloin?

Ostopalveluvaltuutus otetaan käyttöön syksyn 2018 aikana.

Mitä pitää tehdä?

Tuotepäällikkö Taru Vainikainen Vaanalta on ollut yhteydessä yhteyshenkilöihin asiakaskunnissamme, joilla on palveluseteli käytössä terveyspalveluissa. Tarun viestistä löytyvät tarkemmat ohjeet. Syksyn aikana kuntia koulutetaan uuteen OmaVaanaan, ja tässä yhteydessä koulutamme myös OSVA:n käyttöön niitä käyttäjiä, joille se tulee ajankohtaiseksi.

Palveluntuottajilla on oma liittymänsä Kantaan, joten Kanta-yhteensopivuus ei vaikuta palveluntuottajien näkymään Vaanan järjestelmässä.

Lisätietoja:

Vaanan palveluista

Elisa Miettinen
Sote-asiantuntija
Vaana Oy
elisa.miettinen@vaanastaging.wpengine.com
+358 40 662 8845

Atostekin palveluista 

Jani-Petteri Peltovuori
Senior consultant
Atostek Oy
jani-petteri.peltovuori@atostek.com
+358 40 523 0250