Henkilökohtaisen budjetin arvioitu koko Suomessa

40000
Henkilökohtaisen budjetin saajaa
mrd €
Yhteenlasketut henkilökohtaiset budjetit / vuosi

Henkilökohtainen budjetti

Henkilökohtainen budjetti on rahasumma, jonka kunta tai maakunta myöntää jatkuvaa ja paljon tukea tarvitsevalle ikääntyneelle tai vammaiselle henkilölle tarpeellisten palveluiden hankintaan.

Henkilökohtaisen budjetin saajalle tehdään suunnitelma hänen tarvitsemistaan palveluista yhdessä kunnan tai maakunnan asiantuntijan kanssa. Kun asiakassuunnitelma on hyväksytty, voi henkilökohtaisen budjetin saaja itse valita mistä hankkii palvelunsa. Palvelun tuottamisen jälkeen rahaliikenne tapahtuu suoraan kunnan/maakunnan ja palveluntuottajan välillä ilman, että rahaa siirtyy asiakkaan eli henkilökohtaisen budjetin saajan henkilökohtaiselle pankkitilille.

Suomessa henkilökohtaista budjettia suunnitellaan toteutettavaksi vanhus- ja vammaispalveluissa, kun henkilöllä on lain mukaan todettu tarve sosiaali- ja terveyspalveluille. Lisäksi edellytyksenä on, että asiakkaalla on jatkuva ja laaja-alainen avun, tuen tai huolenpidon tarve, ja kyky itse tai tuettuna suunnitella ja hankkia palvelunsa.

Arvioiden mukaan henkilökohtaista budjetin piirissä voisi Suomessa olla 40 000 – 60 000 henkilöä ja henkilökohtaisen budjetin markkina olisi noin 1,4 miljardia euroa.

Suomessa on tehty kolme henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilua:

  1. 2010-2013 Vantaalla ja Eksotessa (Tiedän mitä tahdon! -projekti)  
  2. 2016-2019 Tampereella
  3. 2018 alkaen hallituksen kärkihankkeen osana (Palvelut asiakaslähtöisiksi -hanke)

Vantaan ja Eksoten kokeilussa vuosina 2010-2013 yhteensä 12 asiakasta sai henkilökohtaisen budjetin käyttöönsä. Kokeilussa todettiin, että vammaistyön asiakaslähtöisyys ja yksilökeskeisyys lisääntyi henkilökohtaisen budjetin myötä. Kokeilussa ei arvioitu kustannusvaikuttavuutta.

Tampereen kokeilussa noin 30 henkilön koeryhmän kokemukset ikääntyneiden omaishoitajien ja väliinputoaja-asiakkaiden kanssa vuosina 2014-2017 saadut kokemusten henkilökohtaisesta budjetista ovat olleet rohkaisevia.

Tampereen tähänastiset kokeilut ovat osoittaneet, että

  • Asiakastyytyväisyys lisääntyi
  • Asiakkaat suosivat paikallisia pienyrittäjiä
  • Henkilökohtainen budjetti sopii tapauksiin, joissa tarvitaan räätälöityjä yksilöllisiä palveluja. Tällöin on mahdollista saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä
  • Henkilökohtainen budjetti sopii asiakkaille, joilla on itsenäisesti tai läheisen kautta kyky hallinnoida ja suunnitella budjettiaan

Ennen kuin sote-uudistus ja siihen liittyvä lainsäädäntö tulevat voimaan, järjestetään henkilökohtaisesta budjetista useita valtion rahoittamia kokeiluhankkeita. Näiden valinnanvapauskokeilujen tavoitteina ovat

  • Asiakkaan palveluprosessin mallinnus eli asiakassuunnitelman teko ja asiakkaan budjetin laskeminen
  • Henkilökohtaisen budjetin seurantajärjestelmän kehittäminen
  • Asiakkaan valtaistaminen omia palveluita sekä niiden sisältöä koskevassa päätöksenteossa

Henkilökohtaista budjettia kokeillaan vuodesta 2018 alkaen Tampereella, Keski-Uudellamaalla, Ylä-Savossa, Etelä-Karjalassa, Kainuussa ja Vaasassa.

 

Teemme yhteistyötä Keski-Uudenmaan soten kanssa henkilökohtaisen budjetin ja suun terveydenhuollon valinnnanvapauskokeiluissa. Kehitämme yhdessä tietojärjestelmää, jolla henkilökohtaisen budjetin järjestäjä, eli kuntayhtymä ja tuleva maakunta, voivat hallinnoida asukkaidensa henkilökohtaisia budjetteja.
 

Samassa järjestelmässä henkilökohtaiseen budjettiin oikeutettu asukas voi vertailla ja valita sopivan palveluntuottajan, jonka palveluita hän voi omalla budjetillaan hankkia.

Palveluntuottajien ilmoittautumisjärjestelmä, jossa järjestäjä voi vastaanottaa ja hallinnoida palveluntuottajien ilmoittautumisia on rakennettu, ja siihen voi tutustua täällä. Arvioitu aikataulu koko tietojärjestelmän valmistumiselle on toukokuu 2018.

Suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeilu avautui tammikuun alussa 2018. Seuraavaksi vuorossa on henkilökohtaisen budjetin kokeilu, jota kehitämme yhdessä KU-soten kanssa.

Sekä tutkimusnäyttö että kokemukset Iso-Britannian henkilökohtaisen budjetin lisääntyvästä käytöstä puoltavat, että henkilökohtainen budjetti on toimiva tapa järjestää sekä sosiaali- että terveyspalveluja.

Iso-Britannialla on merkittävää kokemusta henkilökohtaisen budjetin käytöstä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rahoituskeinona. Maassa aiotaan lisätä henkilökohtaisen yhdistetyn sosiaali- ja terveyspalveluiden budjetin käyttöä nykyisestä n. 15 000 kansalaisesta 100 000 kansalaiseen seuraavan viiden vuoden aikana. Ainoastaan sosiaalipalveluissa käytettävää  henkilökohtaista budjettia käyttää jo yli 600 000 kansalaista Isossa Britanniassa. Tämä määrä on lähes tuplaantunut viidessä vuodessa.

Englantilaisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa havaittiin, että henkilökohtaista budjetin piirissä olevat kokivat merkittävästi parempaa hoitoon liittyvää elämänlaatua sekä psykologista hyvinvointia. Henkilökohtainen terveysbudjetti ei lisännyt kustannuksia eikä vaikuttanut kuolleisuuteen tai yleiseen elämänlaatuun. Kaiken kaikkiaan henkilökohtainen terveysbudjetti havaittiin kustannustehokkaaksi verrattuna perinteisiin tapoihin järjestää ja rahoittaa hoitoja.

Isossa kirjallisuuskatsauksessa tutkittiin henkilökohtaisen budjetin käyttöä mielenterveyspalveluissa. Katsauksessa havaittiin enimmäkseen positiivisia tuloksia koskien asiakkaan päätäntävaltaa, elämänlaatua ja henkilökohtaisen budjetin kustannustehokkuutta.

Hyvät kokemukset henkilökohtaisesta budjetista ovat johtaneet sen käyttöönoton nopeaan kasvuun Iso-Britanniassa

Videot

Vaana henkilökohtaisen budjetin prototyyppi

 

Uudenmaan alueellinen valinnanvapauskokeilu 

 

Käytettävyys erityisryhmille

Vaana Henkilökohtaisen budjetin ratkaisu

Avainasemassa henkilökohtaisessa budjetissa ovat räätälöidyt palvelut, vapaus valita sopiva palveluntuottaja sekä sujuva rahaliikenne. Tarjoamme kunnille ja maakunnille kokonaisvaltaisen työkalun henkilökohtaisen budjetin järjestämiseen ja hallinnointiin.

Skaalautuvuus

Henkilökohtaisen budjetin piirissä olevan asiakasmäärän kasvaessa on oltava helposti käytettävä sähköinen kanava asiakkaan tai tämän omaisen ja maakunnan liikelaitoksen väliseen asioimiseen.

Asiakaslähtöisyys ja yksilöllisyys

Asiakkaan palveluiden räätälöiminen yksilölliseksi kokonaisuudeksi lisää asiakkaan itsemääräämisvaltaa ja mahdollistaa merkittäviä kustannussäästöjä.

Sujuva rahaliikenne

Raha liikkuu järjestäjän ja palveluntuottajan välillä tehokkaasti niin, että henkilökohtaisen budjetin rahaa voidaan käyttää vain asiakassuunnitelman mukaisiin palveluihin.

Esteettömyys

Hyödynnämme kehitystyössä W3C-standardeja ja kohderyhmähaastatteluja, jotta työkalumme ovat myös erityisryhmien, kuten sokeiden ja heikkonäköisten, ikääntyneiden sekä vammaisten käyettävissä.

Ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan miten henkilökohtaisen budjetin työkalumme voivat auttaa teitä henkilökohtaisen budjetin järjestämisessä!