Referenssi

Case Ylöjärvi – Siirtyminen sähköiseen palveluseteliin oli helpotus

Haaste

Ylöjärvellä palveluseteliä on käytetty muun muassa ortopedin ja gynekologin palveluihin, kirurgisiin toimenpiteisiin sekä korva-, nenä- ja kurkkusairauksien hoitoon. Vuosittain palveluseteleitä on myönnetty 500 000–800 000 euron edestä, mikä on tehnyt laskujen tarkastuksen ja hallinnoinnin käsin hitaaksi ja hankalaksi. 

”Laskujen käsittely työllisti palvelusihteeriämme erittäin runsaasti, sillä paperia kertyi monta mapillista vuodessa ja salassa pidettävyyden vuoksi myös mapittamisessa oli omat haasteensa”, Ylöjärven kaupungin terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti kertoo. Myös kunnan ylilääkärille palvelusetelitietomappien selaaminen tuotti ylimääräistä työtä, joka oli pois muusta hoitotyöstä.

Ratkaisu

Koska erikoissairaanhoitoon sisältyy usein haasteellista, suuria laiteinvestointeja vaativaa kirurgiaa, on palvelusetelin käyttö ollut pienelle kaupungille hyvä ja myös taloudellisesti kannattava ratkaisu. 

”Palvelusetelin käyttöönotolla haluttiin lisätä potilaiden valinnanvapautta, mistä onkin tullut runsaasti kiitosta. Samalla hoidossa haluttiin noudattaa oma lääkäri -filosofiaa. Tämä tarkoittaa, että vaikka tietyt toimenpiteet tehdään yksityisellä puolella, vastuu kokonaishoidosta säilyy silti potilaan kunnallisella omalääkärillä. Näin potilaalla on aina mahdollisuus keskustella jatkotoimenpiteistä tilanteen tuntevan lääkärin kanssa.” 

Erikoissairaanhoidon palvelusetelipalveluita tarjoavat Ylöjärvellä Dextra, Koskiklinikka, Mehiläinen, Röntgentutka, Terveystalo ja ortopedian osalta Tekonivelsairaala Coxa.

Toteutus

Terveydenhoidon palvelujen tehostamiseksi Ylöjärvi siirtyi vuodenvaihteessa Tampereen kehyskunnista ensimmäisenä ja toistaiseksi ainoana käyttämään erikoissairaanhoidossaan sähköistä palveluseteliä. Sähköisen setelin käyttöönotto tapahtui nopeasti, vain kuukauden siirtymäajalla. Tämä onnistui, koska erikoissairaanhoidon toimenpiteet oli valmiiksi tuotteistettu selkeiksi palvelukoreiksi. 

Siirtymäprosessissa jo olemassa olevat palveluntuottajat hakeutuivat uudelleen kunnan palvelusetelipalveluntuottajaksi, minkä jälkeen kunta järjesti heille verkkopalvelun käyttöön liittyvän koulutuksen yhdessä Vaanan kanssa. Ylöjärven kunta kysyi palveluntuottajien valmiutta käyttää sähköistä palveluseteliä palveluntuottajien kilpailutuksen yhteydessä ja kaikki toimijat suhtautuivat käyttöönottoon positiivisesti.

Lopputulos

Sähköiseen palveluseteliin siirtyminen on vähentänyt kunnan työntekijöiden työmäärää ja nopeuttanut laskujen tarkastamista ja muuta käsittelyä. Sähköisen järjestelmän ansiosta myös budjettia on nyt helpompi hallinnoida, jolloin setelin käyttöön tarkoitetut varat voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti kuntalaisten terveyden edistämiseen. 

”Sähköisen setelin myötä myös kuluja on helpompi seurata, koska näemme nyt setelipalveluihin käytetyn rahamäärän reaaliajassa. Ymmärtääkseni sähköiseen seteliin ovat olleet tyytyväisiä meidän lisäksemme myös sekä palvelusetelin käyttäjät että palveluntarjoajat”, Santalahti sanoo. 

Positiivisten kokemusten ansiosta Ylöjärvellä harkitaan parhaillaan sähköisen setelin käyttöönottamista myös tiettyjen vanhuspalvelujen järjestämiseksi.


 

KUMPPANI 

Ylöjärven kaupunki on yksi Tampereen alueen kehyskunnista. Näsijärven rannalla sijaitsevassa kasvukunnassa asuu 32 500 henkeä.

CASE 

Ylöjärvi ja Pirkkala aloittivat Tampereen alueella ensimmäisinä palvelusetelin käytön erikoissairaanhoidossa vuonna 2011. Tämän vuoden alusta Ylöjärvi siirtyi sähköisen Vaana Palvelusetelin (ent. Smartum Palveluseteli) käyttäjäksi.

TULOS 

Sähköisen Vaana Palvelusetelin ansiosta laskujen tarkastus ja hallinta helpottuivat ja kunnalta vapautui resursseja muihin tehtäviin. Hyvän tuotteistuksen ansiosta siirtymä paperisesta palvelusetelistä sähköiseen kävi helposti ja nopeasti. Sekä asiakkaat että palveluntarjoajat ovat olleet uuteen malliin tyytyväisiä.

Teksti: Anna Väre & Olli-Juhani Piri